Porozumienie MIIWŚ z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów

Porozumienie MIIWŚ z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów

27 czerwca br. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – dr hab. Grzegorz Berendt, oraz dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – dr. inż. Mariusz Urbański, podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji.


Kooperacja będzie polegać na wspólnej realizacji projektów naukowo-badawczych i historyczno-edukacyjnych, a zwłaszcza na wymianie wiedzy i doświadczeń w związku z organizowanym Muzeum Mostów Tczewskich – Oddziałem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Placówka została powołana zarządzeniem ministra kultury i dziedzictwa narodowego 29 lipca 2022 r. Wystawa główna Muzeum będzie opowiadać historię tczewskich mostów jako niemych świadków historii II wojny światowej.

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą w kraju placówką naukowo-badawczą, która zajmuje się problematyką infrastruktury komunikacyjnej. W 2014 r. na jego terenie powstało pierwsze na świecie pontiseum, czyli muzeum konstrukcji mostowych. Wystawa stała obiektu jest poświęcona wydobytym z dna Wisły fragmentom konstrukcji pierwszych stałych mostów Warszawy, które przeleżały ponad 70 lat w rzecznym osadzie. Dziś uznaje się je za zabytki kultury technicznej i istotny element dziedzictwa narodowego.

 

Obszarami współpracy partnerów objęte będą w szczególności takie działania, jak:
1)  popularyzowanie wiedzy naukowej oraz technicznej dotyczącej mostów tczewskich i obiektów mostowych w Polsce i na świecie podczas konferencji oraz seminariów;
2)  promowanie książek oraz innych publikacji związanych z historią mostów tczewskich oraz obiektów mostowych w Polsce i na świecie;
3)  organizowanie i współorganizowanie wystaw stałych, mobilnych, czasowych, związanych z historią mostów tczewskich oraz obiektów mostowych w Polsce i na świecie.