Podpisanie porozumienia o współpracy

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Oddział w Tczewie

Dzisiaj, tj. 26 marca br., dzięki wieloletnim staraniom oraz zaangażowaniu wielu stron, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Powiatem Tczewskim. Dokumentu,  określającego zasady współpracy pozwalającej w przyszłości na utworzenie oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie fragmentu Mostu w Tczewie.

 

Historia Mostu Tczewskiego sięga XVIII wieku. Most Tczewski wpisany do rejestru zabytków ściśle wiąże się z początkiem okresu II wojny światowej. W obronie mostu, ale i miasta stanęli wówczas żołnierze 2. Batalionu Strzelców. Most nigdy jednak w pełni nie powrócił do stanu swojej świetności sprzed okresu wojny.

 

W planowanej ekspozycji, która ma być prezentowana w tczewskim oddziale Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, obok treści poświęconym drugowojennym walkom, w tym heroicznej obronie obiektu prowadzonej przez 2. Batalion Strzelców, podkreślone zostanie także znaczenie przepraw przez rzeki, co sprzyjało samej obronie tego rodzaju obiektów. Wystawa będzie także obejmowała historię samych konstrukcji mostowych od starożytności do XIX wieku.

 

W wydarzeniu udział wzięli:

 

Prof. Grzegorz Berendt – p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Kazimierz Smoliński - Poseł na Sejm RP

Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski

Inż. arch. Igor Strzok - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

 

Jako pierwszy głos zabrał Prof. Grzegorz Berendt – p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, który stwierdził, że porozumienie, które podpisano jest niezbędne, aby Muzeum wystąpiło do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznanie środków, pozwalających instytucji przygotować program funkcjonalno-użytkowy z zagospodarowania wskazanej przestrzeni. P.o. dyrektor MIIWŚ zauważył także, że Muzeum za sprawą zgody organu prowadzącego i dzięki środkom, które uzyska na ten cel, będzie w stanie wypełnić treściami muzealnymi zachodni przyczółek, który częściowo już jest gotowy oraz portal, który dopiero powstanie:

 

Całość tego przedsięwzięcia od strony konstrukcyjnej będzie zlecana, realizowana i nadzorowana przez Starostwo Powiatowe w Tczewie. Nam jako muzealnikom i historykom zostaje wypełnić tę przestrzeń jak najciekawszymi treściami, które będą dotyczyły miejsca zajmowanego przez mosty w dziejach militarnych naszej cywilizacji, a szczególnie opowieścią o moście tczewskim, który był dumą jego twórców w XIX wieku i jego historią na tle doświadczeń wojennych, począwszy od 1 września 1939 r. po wiosnę 1945 r.

 

Następnie Poseł na Sejm RP - Kazimierz Smoliński, w imieniu Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków – dra Jarosława Sellina odczytał przemówienie, w którym Wiceminister zaznaczył:

jak istotną rolę w przedsięwzięciu pełni  Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, jako państwowej instytucji kultury, dbającej o upowszechnianie wiedzy o II wojnie światowej, losach narodu polskiego oraz historii polskich formacji wojskowych w tym okresie, co zdaniem Generalnego Konserwatora Zabytków jest: gwarantem realizacji postulatów o zapewnieniu obiektowi należytej ochrony i dokonaniu jego rewitalizacji.

 

 Poseł na Sejm RP Kazimierz Smoliński podkreślił w swojej wypowiedzi, że:

dla Tczewa, dla Powiatu Tczewskiego, będzie to nie tylko ważna instytucja kultury o charakterze lokalnym, ale i światowym. Zauważył przy tym wagę inwestycji dla regionu mówiąc, iż:  […] z utęsknieniem jego mieszkańcy czekają na realizację tego projektu.

 

Kolejno Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn zwrócił uwagę przede wszystkim na wizualną stronę obiektu, a w nim planowany oddział Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku :

[…] mamy piękną makietę mostu w Tczewie i bardzo byśmy sobie życzyli, aby tak właśnie w przyszłości wyglądał ten obiekt.  

Starost Tczewski wyraził przy tym wdzięczność uczestnikom konferencji za dotychczasowe zaangażowanie w przedsięwzięcie, zaś szczególne słowa uznania skierował w kierunku prof. Grzegorza Berendta, p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Jako ostatni głos zabrał  Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – inż. arch. Igor Strzok, który podkreślił wyjątkowość obiektu pod względem architektonicznym:

 

Jest to zabytek szczególny, który był cudem techniki w Europie XIX wieku. Najdłuższy, najnowocześniejszy i jednocześnie niezwykle piękny. Wówczas jeszcze budując obiekty inżynieryjne, również obiekty o charakterze de facto militarnym, dbano o estetykę. Stąd też te piękne wieże neogotyckie i cała neogotycka romantyczna estetyka tego obiektu, którą w tej chwili będziemy przywracać.

Konferencja prasowa. Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Powiatem Tczewskim odnośnie utworzenia Oddziału w Tczewie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie zabytkowego Mostu Tczewskiego
Press conference. Signing of the agreement on cooperation between the Museum of the Second World War in Gdańsk and the Tczew County regarding the creation of a branch of the Museum of the Second World War in Gdańsk on the site of the historic Tczew Bridge
konferencja
Press conference. Signing of the agreement on cooperation between the Museum of the Second World War in Gdańsk and the Tczew County regarding the creation of a branch of the Museum of the Second World War in Gdańsk on the site of the historic Tczew Bridge
konferencja
Press conference. Signing of the agreement on cooperation between the Museum of the Second World War in Gdańsk and the Tczew County regarding the creation of a branch of the Museum of the Second World War in Gdańsk on the site of the historic Tczew Bridge
Konferencja prasowa, w trakcie której podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Powiatem Tczewskim odnośnie utworzenia Oddziału w Tczewie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na terenie zabytkowego Mostu Tczewskiego
Press conference. Signing of the agreement on cooperation between the Museum of the Second World War in Gdańsk and the Tczew County regarding the creation of a branch of the Museum of the Second World War in Gdańsk on the site of the historic Tczew Bridge
Konferencja
Press conference. Signing of the agreement on cooperation between the Museum of the Second World War in Gdańsk and the Tczew County regarding the creation of a branch of the Museum of the Second World War in Gdańsk on the site of the historic Tczew Bridge