84. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - ZBIORY BIBLIOTEKI MIIWŚ

84. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ - ZBIORY BIBLIOTEKI MIIWŚ

Tczew był jednym z pierwszych polskich miast zaatakowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Miejscowość wraz ze znajdującymi się w jej obrębie mostami na Wiśle miała niezwykle ważne znaczenie strategiczne dla realizacji niemieckiego planu wojny błyskawicznej – blitzkriegu.

 

Polacy od marca 1939 r. potajemnie montowali ładunki wybuchowe w komorach filarowych mostów. W sierpniu podminowano także tczewskie strażnice straży granicznej, wiadukty i inne obiekty kolejowe i drogowe. Niemcy próbowali zdobyć most, wykorzystując pociąg wypełniony dywersantami. Atak nie powiódł się dzięki poświęceniu zawiadowców z nieodległej stacji kolejowej w Szymankowie, którzy powiadomili polskich żołnierzy stacjonujących w Tczewie oraz skierowali pociąg na zły tor. W odpowiedzi Niemcy przeprowadzili nalot bombowy na miasto. Ostatecznie, aby uniemożliwić agresorom przejęcie przeprawy przez Wisłę, o godzinie 6.00 polskie wojska wysadziły przyczółek wschodni, a 45 minut później zachodni. Zburzone zostały cztery filary. 

 

Obronę mostów tczewskich obszernie opisał dr Marcin Kłodziński w artykule „Walki o mosty tczewskie 1 września 1939 r. Przygotowania, przebieg i znaczenie” w roczniku „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” (nr 3/2021). Warto również sięgnąć do publikacji znajdujących się w zbiorach Biblioteki MIIWŚ: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie. Szkice historyczne” autorstwa Kazimierza Ickiewicza (Pelplin 2009, Bernardinum) czy „Mosty i Tczew 1939. Dwie akcje specjalne niemieckich sił zbrojnych przed rozpoczęciem kampanii polskiej” Herberta Schindlera (Oświęcim 2018, Wydawnictwo Napoleon V). Świetnym uzupełnieniem wiedzy jest dwujęzyczna publikacja „Zeugin der Geschichte. Die Alte Weichselbrücke in Dirschau / Świadek przeszłości. Dawny most przez Wisłę w Tczewie” (Kaiserlautern 2004, Technische Universität Kaiserlautern). Zawiera ona szczegółowe informacje dotyczące budowy i historii mostów tczewskich, które zebrał Wieland Ramm, wzbogacone ciekawymi fotografiami.
 

Przypominamy, że Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku organizuje również swój nowy oddział – Muzeum Mostów Tczewskich.

 

Zapoznaj się ze zbiorem literatury na temat mostów tczewskich dostępnym w naszej Bibliotece!