Przejdź do treści

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ustanowił
dr. Karola Nawrockiego Pełnomocnikiem do spraw organizacji obchodów 80. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej


Do zadań Pełnomocnika należy:

1. Reprezentowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie organizacji obchodów 80.rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w szczególności przed:
a) organami administracji publicznej
b) przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej
c) urzędami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej

LOGO 80. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W całym kraju realizowane są projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze poświęcone 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Istnieje możliwość włączenia ich do programu ogólnopolskich obchodów rocznicy i umieszczenia w prowadzonym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku kalendarzu wydarzeń rocznicowych. Dlatego organizatorów wszystkich wydarzeń związanych z obchodami rocznicy zapraszamy do zgłaszania swoich projektów. Projekty zgłoszone i zaakceptowane uzyskają prawo używania logo 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, stając się przez to częścią obchodów ogólnopolskich.

 

Kto może wnioskować o zgodę na korzystanie z logo 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej:

Zapraszamy wszystkie podmioty realizujące projekty o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym czy wydawniczym związane z tematyką roku 1939 i wybuchu II wojny światowej. Działania powinny zachęcać odbiorców do włączania się we współtworzenie i branie udziału w obchodach wybuchu II wojny światowej.

Wnioski o włączenie do kalendarza i prawo do używania logo 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej(wg wzoru do pobrania) należy przesyłać na adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl.Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, lub po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres: 80rocznica@muzeum1939.pl

O decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.