Pobierz wniosek o uzyskanie LOGO 80. ROCZNICY

W całym kraju realizowane są projekty kulturalne, artystyczne, edukacyjne czy wydawnicze poświęcone 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Istnieje możliwość włączenia ich do programu ogólnopolskich obchodów rocznicy i umieszczenia w prowadzonym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku kalendarzu wydarzeń rocznicowych. Dlatego organizatorów wszystkich wydarzeń związanych z obchodami rocznicy zapraszamy do zgłaszania swoich projektów. Projekty zgłoszone i zaakceptowane uzyskają prawo używania logo 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, stając się przez to częścią obchodów ogólnopolskich.

Kto może wnioskować o zgodę na korzystanie z logo 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej:

Zapraszamy wszystkie podmioty realizujące projekty o charakterze kulturalnym, artystycznym, edukacyjnym czy wydawniczym związane z tematyką roku 1939 i wybuchu II wojny światowej. Działania powinny zachęcać odbiorców do włączania się we współtworzenie i branie udziału w obchodach wybuchu II wojny światowej.

Wnioski o włączenie do kalendarza i prawo do używania logo 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej(wg wzoru do pobrania) należy przesyłać na adres: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, pl.Bartoszewskiego 1, 80-862 Gdańsk, lub po zeskanowaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail: 80rocznica@muzeum1939.pl

O decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.

Logo 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej jest własnością Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jego użycie wymaga otrzymania zgody MIIWS i ograniczone jest do zastosowania w materiałach uzgodnionych i zatwierdzonych przez MIIWS.


KONTAKT

W kwestiach związanych ze ZGŁOSZENIEM WYDARZENIA DO KALENDARIUM i uzyskaniem LOGO 80. ROCZNICY

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
pl. W. Bartoszewskiego 1
80-862 Gdańsk
e-mail: 80rocznica@muzeum1939.pl
tel: +48 570 970 344, +48 58 766 83 64

log80