Przejdź do treści
#WojennyDzień - Rozpoczęcie konferencji poczdamskiej
17.07.1945

#WojennyDzień - Rozpoczęcie konferencji poczdamskiej

17 lipca 1945 r. w Poczdamie spotkali się przywódcy trzech głównych mocarstw – Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego – które doprowadziły do klęski Niemiec i ich sojuszników w trakcie II wojny światowej. Podczas obrad zatwierdzono kluczowe decyzje dla dalszych losów Europy.

 

Konferencja potwierdziła ustalenia wcześniejszych spotkań przywódców aliantów (w czasie obrad Churchilla zastąpił premier Attlee z Partii Pracy, co oznaczało faktyczny rozpad wielkiej trójki). Określono tym samym nowy, powojenny ład w Europie, który funkcjonował przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Wiele postanowień dotyczyło losu pokonanej III Rzeszy – kraj podzielono na strefy okupacyjne, decydowano przeprowadzić masowe przesiedlenia ludności niemieckiej z innych krajów, a samych Niemców poddano procesowi denazyfikacji. W sprawach Polski potwierdzono przesunięcie granic na zachód, przyznając jej ziemie do Odry i Nysy Łużyckiej i potwierdzając jednocześnie utratę Kresów Wschodnich na rzecz Związku Sowieckiego. Zaakceptowano także poddanie kraju pod dyktat Sowietów.

 

Więcej o konferencji poczdamskiej w tekście z cyklu #WojenneKonferencje

Obrady konferencji w Poczdamie
Obrady konferencji w Poczdamie
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.