Przejdź do treści
Nowe publikacje dostępne w Sklepie Muzealnym

Nowe publikacje dostępne w Sklepie Muzealnym

Nowe publikacje wydane przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku są dostępne w Sklepie Muzealnym (poziom -3). 

1) Polska Armia Ludowa 1943–1945. Studia. Fakty–mity–tajemnice, Andrzej Gąsiorowski

Tematem książki jest Polska Armia Ludowa, jedna z wielu organizacji konspiracyjnych. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie o jej działalności. Autor zajmuje się genezą organizacji, jej rozwojem i powiązaniami z innymi strukturami Polski podziemnej. Podejmuje też kwestię kontrowersyjnej postaci Henryka Boruckiego ps. „Czarny” i jego związków z Gestapo.

Więcej o publikacji: Polska Armia Ludowa 1943–1945. Studia. Fakty–mity–tajemnice

2) Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941, Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun

Album zawiera unikalne fotografie, które ilustrują działania Sowietów na zajętej we wrześniu 1939 r. ponad połowie obszaru przedwojennej Polski. Większość z nich nie była upubliczniana lub była znana jedynie wąskiej grupie osób zainteresowanych. Autorzy pokazują, że „władze sowieckie za pomocą terroru i sowietyzacji dążyły do przekształcenia oraz scalenia tych obszarów z ZSRS w ramach Białoruskiej, Ukraińskiej i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Ostatecznym celem miała być pełna unifikacja zajętych ziem polskich oraz zamieszkujących je osób z państwem i społeczeństwem sowieckim”. 
W albumie zilustrowano również działania sowietyzacyjne, polegające w dużej mierze na kreowaniu nowej rzeczywistości przez sowiecką propagandę. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na ulotkach.

Więcej o publikacji: Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941

3) 18. Pułk Ułanów Pomorskich, Wojciech Turek 

Książka Wojciecha Turka jest pierwszym tomem z serii „Patroni dla gdańskich ulic” poświęconej tym, których imiona zasługują na to, by stały się stałym elementem gdańskiego krajobrazu.

18. Pułk Ułanów Pomorskich stworzył gen. Józef Dowbór-Muśnicki w 1919 r. Autor prezentuje dzieje polskich kawalerzystów, przypominając te najbardziej znane wydarzenia związane pułkiem, jak np. szarża pod Krojantami z 1 września 1939 r., oraz te mniej znane – ich udział w walkach o polskie Pomorze z żołnierzami Grenzschutzu czy pobyt ułanów na Łotwie, skąd przypłynęli do Gdańska.

Więcej o publikacji: 18. Pułk Ułanów Pomorskich

Książki można nabyć w Sklepie Muzealnym, księgarniach i w księgarni internetowej.