Przejdź do treści

Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941

Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941


Album zawiera unikalne fotografie, które ilustrują działania Sowietów na zajętej we wrześniu 1939 r. ponad połowie obszaru przedwojennej Polski. Większość z nich nie była upubliczniana lub była znana jedynie wąskiej grupie osób zainteresowanych. Autorzy pokazują, że „władze sowieckie za pomocą terroru i sowietyzacji dążyły do przekształcenia oraz scalenia tych obszarów z ZSRS w ramach Białoruskiej, Ukraińskiej i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Ostatecznym celem miała być pełna unifikacja zajętych ziem polskich oraz zamieszkujących je osób z państwem i społeczeństwem sowieckim”. 
W albumie zilustrowano również działania sowietyzacyjne, polegające w dużej mierze na kreowaniu nowej rzeczywistości przez sowiecką propagandę. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na ulotkach. Większość zdjęć przedstawionych w albumie pochodzi ze zbiorów Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego na Białorusi, Centralnego Państwowego Kinofotofonoarchiwum im. Pszenicznego w Kijowie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Album pokazuje, że to Polacy nie tylko jako pierwsi sprzeciwili się faszystowskim Niemcom, ale byli również zmuszeni stawić czoło totalitaryzmowi sowieckiemu w imię wolności i podstawowych wartości ludzkich. 

dr Dmitriy Panto – absolwent studiów magisterskich z historii na Państwowym Uniwersytecie im. C. Walichanowa w Kokczetawie (Kazachstan). Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył studia magisterskie z filozofii, a w 2017 r. uzyskał stopień doktora historii. Do jego zainteresowań badawczych należą historia Kościoła katolickiego w Imperium Rosyjskim i ZSRS, stalinowski terror, deportacje narodów do ZSRS i w jego obrębie oraz metodologia historii.

Wojciech Łukaszun – absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie doktorant tego wydziału. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z okupacją ziem polskich w latach 1939–1945, zagładą ludności żydowskiej oraz losami polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej.

Opis Bibliograficzny: Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941, Gdańsk 2018, s. 140 +/- 4. ISBN: 978-83-65957-06-1

Książkę można nabyć w księgarniach, Sklepie Muzealnym i w księgarni internetowej.