Przejdź do treści

Większość z nich nie była upubliczniana lub była znana jedynie wąskiej grupie zainteresowanych osób. Album pokazuje, że Polacy nie tylko jako pierwsi sprzeciwili się nazistowskim Niemcom, ale musieli również stawić czoło totalitaryzmowi sowieckiemu, w imię wolności i podstawowych wartości ludzkich.

 

W albumie zilustrowano m.in. działania sowietyzacyjne, polegające w dużej mierze na kreowaniu nowej rzeczywistości przez propagandę. Większość zdjęć przedstawionych w publikacji pochodzi ze zbiorów Grodzieńskiego Państwowego Muzeum Historyczno-Archeologicznego na Białorusi, Centralnego Państwowego Kinofotofonoarchiwum im. Pszenicznego w Kijowie oraz Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Dmitriy Panto, Wojciech Łukaszun, Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 140, ISBN 978-83-65957-06-1.