Przejdź do treści

Nigdy nie wyrzekli się polskości, choć mogli wybrać bezpieczne życie w Niemczech. Tytułowy 18. Pułk Ułanów Pomorskich, bo o nim mowa, stworzył gen. Józef Dowbór-Muśnicki w 1919 r. W publikacji zaprezentowano dzieje polskich kawalerzystów, przypominając najbardziej znane wydarzenia związane z pułkiem, jak szarża pod Krojantami z 1 września 1939 r. oraz te mniej znane – ich udział w walkach o polskie Pomorze z żołnierzami Grenzschutzu czy pobyt ułanów na Łotwie, skąd przypłynęli do Gdańska. Historia 18. Pułku Ułanów Pomorskich zasługuje na upamiętnienie i popularyzację.

 

Wojciech Turek, 18. Pułk Ułanów Pomorskich, seria: Patroni dla Gdańskich Ulic, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 24, ISBN 978-83-65957-08-5.