O konkursie

O konkursie

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej pt. „Koncepcja Cmentarza Wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte” jest jednoetapowym, otwartym, realizacyjnym konkursem urbanistyczno-architektonicznym. 

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji.

Celem wyłonionej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają wymagania określone w Regulaminie Konkursu. 

Zamawiający określa maksymalny planowany łączny koszt wykonania prac realizowanych na podstawie pracy konkursowej na kwotę 3 500 000 zł brutto. 
 

Organizatorem konkursu jest Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronami są:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wybrzeże

O Konkursie

Kryteria oceny

Regulamin konkursu

Nagrody

Harmonogram

Sąd Konkursowy

Pytania i odpowiedzi

Kontakt