Informujemy, iż w dniach 14-16 grudnia 2020 r. odbyły się obrady Sądu Konkursowego, w ramach których wyłoniono najlepsze opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Na konkurs wpłynęło 27 prac konkursowych, które zostały poddane weryfikacji, a następnie ocenie. Obrady Sądu Konkursowego odbywały się pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, prof. Politechniki Łódzkiej – dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Ciało doradcze Sądu Konkursowego stanowiła Kapituła Konkursowa.

Podczas spotkania zorganizowanego 21 grudnia 2020 r. przedstawiono zwycięską koncepcję stworzoną przez NM architekci Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski (zespół autorski w składzie: Tomasz Marciniewicz, Zuzanna Szpocińska, Jerzy Grochulski, Karolina Kayzer).

Serdecznie dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, a laureatom konkursu gratulujemy!

O Konkursie

Kryteria oceny

Regulamin konkursu

Nagrody

Harmonogram

Sąd Konkursowy

Pytania i odpowiedzi

Kontakt

Aktualności

W najbliższym czasie rozpoczną się prace budowlane mające na celu zrealizowanie nowej formy cmentarza na Westerplatte. Zostaną tam pochowani wszyscy…
Organizator Konkursu - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, po zapoznaniu się z protokołem posiedzenia Sądu Konkursowego, powołanego do oceny prac w…
21 grudnia br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprezentowane zostały wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej…