Przejdź do treści

Weź udział w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Przygotuj pracę, w której zaproponujesz swoją wizję miejsca pamięci, kultury, edukacji oraz interakcji społecznej. 

Powalcz o wyróżnienia pieniężne oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej inwestycję. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 

31 sierpnia 2020 r. o godzinie 15:00. Zapraszamy!
 

O Konkursie

Kryteria oceny

Regulamin konkursu

Nagrody

Harmonogram

Sąd Konkursowy

Pytania i odpowiedzi

Kontakt

Aktualności

W ślad za odkryciem w wyniku badań archeologicznych reliktów murowanych (ceglanych) dołów chłonnych na terenie położonym na północny-zachód od…
2020-10-15
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści załącznika nr 8 do Regulaminu Konkurs.  W związku z powyższym ujednolicona treść Załącznika nr 8 do…
2020-10-02
Do ogłoszonego 10 sierpnia 2020 r. przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej…
2020-10-01