W ramach akcji „Wejście w historię” prezentujemy kolejny eksponat ze zbiorów Muzeum - niemiecki plan Warszawy z obszarem getta zaznaczonym niebieską linią.

Kolejny eksponat z cyklu „Wejście w historię"

W ramach akcji „Wejście w historię” prezentujemy kolejny eksponat ze zbiorów Muzeum - niemiecki plan Warszawy z obszarem getta zaznaczonym niebieską linią. Brak opisu w legendzie mapy wskazującego rzeczywiste przeznaczenie tego terenu wpisywał się w niemiecką politykę ograniczania informacji o sytuacji ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie.  

Od października 1939 roku, władze niemieckie w okupowanej Polsce przystąpiły do organizacji gett dla Żydów. Największe utworzono w Warszawie 2 października 1940 r. Miało powierzchnię ponad 300 ha i było otoczone murem. Do 16 listopada 1940 r., gdy zamknięto dostęp do getta, na jego terenie znalazło się ponad 350 000 osób. Później przywieziono do niego jeszcze około 100 000 Żydów. Eksploatacja ekonomiczna oraz braki żywności spowodowały stopniowe pogarszanie się warunków życia. Występował głód i choroby w wyniku których zmarło co najmniej 83 000 osób. Od 22 lipca do 24 września 1942 roku, około 300 000 Żydów zostało wywiezionych z Warszawy i zamordowanych w niemieckim obozie zagłady w Treblince. Getto w szczątkowej formie przetrwało do 19 kwietnia 1943 r., gdy ostatni znajdujący się w nim Żydzi, mimo stawienia oporu zostali rozstrzelani lub wywiezieni do obozów.

„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane będą eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami. W miejscu prowadzenia akcji „Wejście w historię” zwiedzający po raz pierwszy zetkną się z opowieściami oraz eksponatami, które mamy w naszej kolekcji i przedstawiamy na wystawach.

Zdj. Niemiecki plan Warszawy z obszarem getta zaznaczonym niebieską linią. Brak opisu wskazującego rzeczywiste przeznaczenie tego terenu wpisywał się w niemiecką politykę ograniczania informacji o sytuacji ludności żydowskiej w Generalnym Gubernatorstwie. Warszawa 1942 r., Zbiory MIIWŚ
 

Dowiedz się więcej:

16 listopada 1940 Niemcy odizolowali obszar getta warszawskiego

Powstanie w getcie warszawskim 19 kwietnia – 16 maja 1943 r.

78 lat temu utworzono Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom

Likwidacja getta warszawskiego

Żydzi kontra Niemcy. Bunty w gettach na Kresach Wschodnich II RP

Poznaj komiks „Irena Sendlerowa i łyżeczka życia”

 

#WejściewHistorię
„Wejście w historię” to akcja, w ramach której na poziomie -1 Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (przy wejściu głównym) prezentowane są eksponaty związane z aktualnymi rocznicami, wydarzeniami wojennymi lub zagadnieniami okresu wojny i okupacji. Ideą cyklu jest przede wszystkim pokazanie eksponatów na co dzień nieprezentowanych w przestrzeni Muzeum, a związanych z interesującym zdarzeniami i osobistymi historiami.