Przejdź do treści

Likwidacja getta warszawskiego

pon., 12/02/2018 - 11:18
Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W ramach działań informujących o losie ludności żydowskiej Armia Krajowa opublikowała w listopadzie 1942 roku broszurę pt. "Likwidacja ghetta warszawskiego. Reportaż".

Autorem broszury, która została wydrukowana w warunkach konspiracyjnych w nakładzie 2000 egzemplarzy, był Antoni Szymanowski, ps. Brun, który służył w Oddziale VI Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK.

Broszura opisywała wydarzenia mające miejsce w getcie w Warszawie od 22 lipca do 12 września 1942 roku oraz zawierała relację dotyczącą obozu w Treblince. W 1942 roku Niemcy przeprowadzili działania związane z likwidacją getta warszawskiego, w trakcie których około 280 000 Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince i zamordowano.