Ze zbiorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Likwidacja getta warszawskiego

W ramach działań informujących o losie ludności żydowskiej Armia Krajowa opublikowała w listopadzie 1942 roku broszurę pt. "Likwidacja ghetta warszawskiego. Reportaż".

Autorem broszury wydrukowanej w warunkach konspiracyjnych w nakładzie 2000 egzemplarzy był Antoni Szymanowski, ps. Brun, który służył w Oddziale VI Biuro Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK.

Broszura opisywała wydarzenia mające miejsce w getcie w Warszawie od 22 lipca do 12 września 1942 roku oraz zawierała relację dotyczącą obozu w Treblince. Celem jej powstania było informowanie społeczeństwa o wydarzeniach mających miejsce w getcie i losie ludności żydowskiej. W 1942 roku Niemcy przeprowadzili działania związane z likwidacją getta warszawskiego, w trakcie których około 280 000 Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince  i zamordowano.