Przejdź do treści
Zastępca Dyrektora ds. naukowych
Rzecznik prasowy
p. o. Kierownik Biura Dyrektora
Biuro Dyrektora
Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju Instytucji
Kierownik Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939
Kierownik Działu
Dział Naukowy
Kierownik Działu
Dział Zbiorów
Kierownik Działu
Dział Wystaw
Kierownik Działu
Biblioteka
Kierownik Działu
Dział Dokumentacji Filmowej
Kierownik Działu
Dział Komunikacji i Promocji
Kierownik Działu
Dział Edukacji
Kierownik Działu
Dział Marketingu i Sprzedaży
Kierownik Działu
Dział Prawno - Administracyjny
Kierownik Działu
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Kierownik Działu
Dział Wydarzeń Kulturalnych
Główny Specjalista
Dział Zamówień Publicznych
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac
Główny Księgowy
Dział Finansowy
p.o Zastępcy Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej
Kierownik Działu
Dział Bezpieczeństwa