Przejdź do treści

Zespół

p.o. Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych
Rzecznik prasowy
Kierownik Biura Dyrektora
Biuro Dyrektora
Kierownik Działu
Dział Naukowo-Edukacyjny
Kierownik Działu
Dział Zbiorów
Kierownik Działu
Dział Wystaw
Kierownik Działu
Biblioteka
Kierownik Działu
Dział Dokumentacji Filmowej
Kierownik Działu
Dział Komunikacji i Promocji
Kierownik Działu
Dział Marketingu i Sprzedaży
Kierownik Działu
Dział Prawno - Administracyjny
Kierownik Działu
Dział Wydarzeń Kulturalnych
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac
Kierownik Działu
Dział Bezpieczeństwa
Kierownik Działu
Dział Techniczno-Inwestycyjny
Kierownik Działu
Dział Archeologiczny
Kierownik Działu
Dział Kontaktów Międzynarodowych
Główna Księgowa
Dział Finansowy