WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

Muzeum bardzo chętnie współpracuje z przeróżnymi podmiotami, organizując i uczestnicząc w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym czy charytatywnym. Wśród programów, które Muzeum wspierało, były projekty dla dzieci i młodzieży budujące ich świadomość społeczną i historyczną, organizowane przez m.in. szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także organizacje pozarządowe.