Konkurs na koncepcję projektową MWiW 1939 rozstrzygnięty

Konkurs na koncepcję projektową MWiW 1939 rozstrzygnięty

31 października br. w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, podczas której ogłoszono wyniki „Dwuetapowego realizacyjnego Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte”.

 

W konferencji udział wzięli dyrektor MIIWŚ dr hab. Grzegorz Berendt, sekretarz stanu, generalny konserwator zabytków dr Jarosław Sellin oraz przewodnicząca sądu konkursowego prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka. Zwycięską pracę wykonali współpracujący ze sobą:


Muro Architekci sp. z o.o.
ul. Nawrot 9/11 lok. 7, 90-014 Łódź
Krystyna Lachman-Pabich
Lachman Pabich Architekci

ul. Włościańska 12, 91-481 Łódź
Pracownia Architektoniczna „Projektownia”
ul. Nawrot 42 lok. 1U, 90-014 Łódź

 

 

Jako pierwsza do wyników odniosła się prof. dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka:

Sąd konkursowy w składzie 15 osób, wybitnych historyków, konserwatora zabytków, architektów, artysty rzeźbiarza, muzealników obradował 26-27 października 2023 r. […] Sąd konkursowy pierwszą nagrodę przyznał pracy autorstwa Muro Architekci z Łodzi, pracowni architektonicznej Krystyna Lachman-Pabich Architekci, też z Łodzi, i pracowni architektonicznej "Projektownia", również z Łodzi. Są to trzy podmioty, które ze sobą współpracowały przy realizacji zwycięskiej pracy konkursowej. […] Zdaniem sądu konkursowego praca wykonana przez trzy współpracujące ze sobą pracownie z Łodzi w największym stopniu odpowiada kryteriom zawartym w regulaminie konkursu. Przyjęte założenia dla całego terenu, jak i pojedynczego obiektu w sposób niebudzący wątpliwości odpowiadają na wyobrażenia i oczekiwania sformułowane w regulaminie konkursu. Przeprowadzona kwerenda historyczna i krajobrazowa w przypadku tej pracy dała podstawę do zaproponowania wysokiej jakości rozwiązań. Na uwagę zasługuje też wysoki poziom kompozycji przestrzennych i krajobrazowych, podkreślających charakter miejsca i uwzględniający przywrócenie historycznego układu komunikacyjnego. Jak wiemy, na terenie półwyspu istnieje wiele nawarstwień – historyczne, powojenne. Jest wiele obiektów, które chcemy zachować, są obiekty, które będą musiały ulec rozbiórce, aby nie zatracać właściwego zapisu historii. Praca ta charakteryzuje się wysokiej jakości rozwiązaniami architektonicznymi. Za niezwykle cenne uznano ukształtowanie wejścia do głównego obiektu Muzeum w formie szczeliny, która stanowi symboliczny walor zagłębienia się w przeszłość. W udany sposób praca ta realizuje koncepcję upowszechniania wiedzy o bohaterskiej obronie Westerplatte, a jednocześnie zapewnia ochronę, utrzymanie i rewaloryzację obiektów architektury militarnej znajdujących się na tym terenie.