Przejdź do treści

Podpułkownik Jan Kowalewski (1892–1965)

Podpułkownik Jan Kowalewski (1892–1965)


W serii Patroni dla Gdańskich Ulic Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku opublikowało książkę Wojciecha Grotta Podpułkownik Jan Kowalewski (1892–1965).

Bohater książki to postać, która niewątpliwie zasługuje na szerszą popularyzację. Jako uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Jan Kowalewski złamał szereg sowieckich szyfrów, czym w znaczący sposób przyczynił się do polskiego zwycięstwa. W późniejszym czasie pełnił ważne misje dyplomatyczne (w tym jako attaché wojskowy w Moskwie i Bukareszcie oraz jako oficer szkoleniowy w Tokio, gdzie w dowód docenienia jego zaangażowania uhonorowano go Orderem Wschodzącego Słońca). W czasie II wojny Światowej ppłk Kowalewski organizował w Lizbonie tajną sieć przerzutową do okupowanej Europy, a także angażował się w działania zmierzające do odsunięcia od współpracy z III Rzeszą Węgier, Rumunii czy Bułgarii. Wiosną 1941 r. bohater książki W. Grotta zorganizował natomiast udaną ucieczkę rumuńskiego króla Karola II z przymusowej „gościny” w Hiszpanii. Po wojnie Kowalewski pozostał na emigracji, zmarł w 1965 r. Pomimo niewątpliwych poważnych zasług w służbie Rzeczpospolitej Polskiej przez wiele lat pozostawał postacią bliżej nieznaną. Książka W. Grotta jest krokiem w kierunku zmiany tego stanu rzeczy. Została ona zaopatrzona w bogaty materiał ilustracyjny oraz informację o Nagrodzie ppłk. Jana Kowalewskiego przyznawanej od 2019 r. przez Muzeum II Wojny Światowej i Politechnikę Gdańską.

Książkę w cenie 25 zł można zakupić w sklepiku muzealnym (poziom –3).

Wojciech Grott – pracownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej i doktorant na Uniwersytecie Gdańskim. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół problematyki prasy jako źródła historycznego, szczególnie w zakresie wydawnictw gadzinowych publikowanych na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Opis bibliograficzny: Wojciech Grott, Podpułkownik Jan Kowalewski (1892–1965), Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 47, ISBN 978-83-65957-18-4.