Przejdź do treści

W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939–1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939–1941)

W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939–1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939–1941)

 

Represje wobec ludności polskiej stały się nieodzownym elementem polityki agresora, którym wobec Rzeczpospolitej po 1 września 1939 r. stało się państwo niemieckie. Na terenach wcielonych do III Rzeszy oraz w najistotniejszych rejonach Polski ludność miejscowa, a zwłaszcza elity, odczuwały szczególnie mocno jarzmo niemieckiego najeźdźcy. System obozów, zaplanowany drobiazgowo jeszcze przed wybuchem wojny, stał się jednym z najistotniejszych filarów walki z podbitymi społecznościami. Prezentowana książka ma przybliżyć czytelnikowi szczegóły funkcjonowania systemu obozowego oraz martyrologię tysięcy Polaków objętych niemieckimi represjami w ramach obozów utworzonych na terenie Wolego Miasta Gdańska. Publikacja W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939–1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939–1941). Wybór relacji i wspomnień, wstęp i opracowanie Wojciech Turek, odsłania przed czytelnikiem szeroki przekrój zebranych w jednym miejscu i niejednokrotnie po raz pierwszy publikowanych wspomnień, a także wybór relacji Polaków więzionych na początku wojny na terenie Gdańska. Interesującym zabiegiem autora jest przytoczenie w całości treści reportażu Françoisa Mareta, opisującego swoją wizytę w miejscu, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa, czyli na Westerplatte. Szczególny nacisk został położony na wybór relacji, które odnoszą się nie tylko do więźniów obozu w Nowym Porcie (Neufahrwasser), lecz przede wszystkim do osób pracujących przy porządkowaniu i oczyszczaniu terenów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej w ramach podobozu Aussenstelle Westerplatte. Wspomnienia te pozwolą zapoznać się także z metodami oraz warunkami życia, które dla więzionych Polaków zgotowali w obozach ich niemieccy oprawcy, niejednokrotnie dawni sąsiedzi.

Wojciech Turek – dr hab. nauk historycznych specjalizujący się w historii najnowszej, a także historii społecznej i politycznej XIX i XX w. Autor wielu artykułów i książek, w tym m.in.: Arka przymierza: Wojciech Wasiutyński (1910–1994). Biografia polityczna oraz Obóz narodowy w Gdyni w latach 1920–1939. Od 2017 r. samodzielny pracownik naukowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Książkę można zakupić w sklepiku muzealnym (poziom -3).

Opis bibliograficzny: W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939–1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939–1941). Wybór relacji i wspomnień, wstęp i oprac. W. Turek, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 112, ISBN: 978-83-65957-24-5.