Zawiera liczne wspomnienia, zebrane w jednym miejscu i niejednokrotnie publikowane po raz pierwszy, a także wybór relacji osób więzionych na początku wojny na terenie Gdańska.

 

W całości przytoczono reportaż Françoisa Mareta, opisujący wizytę na Westerplatte. Szczególny nacisk położono na wybór relacji, które odnoszą się nie tylko do więźniów obozu w Nowym Porcie (Neufahrwasser), lecz przede wszystkim do osób pracujących przy porządkowaniu i oczyszczaniu terenów dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, w ramach podobozu Aussenstelle Westerplatte. Wspomnienia te pozwalają zapoznać się także z metodami oraz warunkami życia, które zgotowali Polakom ich niemieccy oprawcy.

 

W cieniu obozu Stutthof: martyrologia więźniów w gdańskim obozie Neufahrwasser (1939–1940) i Aussenstelle Westerplatte (1939–1941). Wybór relacji i wspomnień, wstęp i oprac. Wojciech Turek, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 112, ISBN 978-83-65957-24-5.