Wojenny

#WojennyDzień - Węgry, Rumunia i Słowacja przystępują do paktu trzech

Między 20 a 24 listopada 1940 r. Węgry, Rumunia i Słowacja przystąpiły do sojuszu Niemiec, Włoch i Japonii – paktu trzech. Kraje te stały się tym samym satelitami mocarstw Osi.

 

Pakt trzech był porozumieniem zawartym we wrześniu 1940 r. między Niemcami, Włochami i Japonią. 20 listopada do sojuszu dołączyły Węgry, które prowadząc politykę zmierzającą do rewizji swych granic, popadły w zależność od Hitlera. 23 listopada 1940 r. do paktu dołączyła pozostająca w chaosie politycznym Rumunia. Kraj ten utracił sporą część swego terytorium na rzecz sąsiadów. Poprzez akces do państw Osi Rumuni chcieli uchronić się przed dalszymi stratami, a w dalszej perspektywie odzyskać przynajmniej część scedowanych obszarów. 24 listopada do porozumienia przystąpiła również Słowacja, która uzyskała niepodległość za sprawą Niemiec i pozostawała krajem całkowicie zależnym od nich. Nie prowadziła zatem własnej polityki zagranicznej, a na jej terytorium stacjonowali niemieccy żołnierze.

Fot. Podpisanie paktu trzech przez ministra spraw zagranicznych Węgier w Wiedniu. Za stołem od prawej widoczni: István Csáky, Galeazzo Ciano, Joachim von Ribbentrop i Saburō Kurusu. Wiedeń, 20 listopada 1940 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
Fot. Podpisanie paktu trzech przez ministra spraw zagranicznych Węgier w Wiedniu. Za stołem od prawej widoczni: István Csáky, Galeazzo Ciano, Joachim von Ribbentrop i Saburō Kurusu. Wiedeń, 20 listopada 1940 r. (Narodowe Archiwum Cyfrowe)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.