Przejdź do treści
Wojenny dzień

#WojennyDzień - Sfałszowane wybory do tzw. zgromadzeń ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi

22 października 1939 r. na polskich terenach okupowanych przez Związek Sowiecki odbyły się wybory, których celem była próba legitymizacji sowieckiej agresji. Głosowanie poprzedziła agresywna propaganda komunistyczna oraz masowy terror. Wybory do tzw. zgromadzeń ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi były sprzeczne z regułami prawa międzynarodowego.

 

Sowieci, usiłujący uzasadnić swoją agresję na forum międzynarodowym, postanowili przeprowadzić na okupowanych polskich terenach wybory. Miały one legitymizować ich władzę na tym obszarze. Kampania wyborcza rozpoczęła się 7 października 1939 r., same wybory zaś odbyły się 22 października. Frekwencja w warunkach zmasowanej propagandy i terroru wyniosła ponad 90%, a kandydaci promowani przez ZSRS większością głosów „wygrali”. „Wybrani” deputowani weszli w skład Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Ukrainy oraz Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi. W dniach 26–28 października 1939 r. we Lwowie oraz 28–30 października w Białymstoku owe zgromadzenia na swoich pierwszych posiedzeniach zatwierdziły uchwały zawierające petycję do Rady Najwyższej ZSRS o włączenie tzw. Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi odpowiednio do Ukraińskiej SRS oraz Białoruskiej SRS. To wyreżyserowane działanie miało pokazać „dobrowolność” przyłączenia się okupowanych terenów Polski do Związku Sowieckiego.

 

Fot. Wiec agitacyjny przed wyborami 22 października 1939 r. Okupowana Polska, jesień 1939 r. (Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne)
Fot. Wiec agitacyjny przed wyborami 22 października 1939 r. Okupowana Polska, jesień 1939 r. (Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.