Wojenny Dzień

#WojennyDzień - Przymusowe nadanie sowieckiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych ziem wschodnich II RP

29 listopada 1939 r. władze ZSRS nadały mieszkańcom okupowanych wschodnich terenów II Rzeczpospolitej sowieckie obywatelstwo. Był to jeden z elementów sowietyzacji, mającej na celu zniszczyć świadectwa istnienia państwa polskiego.

 

Rada Najwyższa ZSRS zatwierdziła dekret o nadaniu sowieckiego obywatelstwa wszystkim mieszkańcom okupowanych wschodnich województw II Rzeczypospolitej. Skutkowało to odgórnym, przymusowym narzuceniem obywatelstwa wrogiego państwa, które dokonało agresji na Polskę i zajęło połowę jej terytorium. Wyjątek stanowili tzw. bieżeńcy, licząca około 300 tys. społeczność uciekinierów z obszaru okupacji niemieckiej, którzy zostali zobowiązani do ubiegania się o obywatelstwo w specjalnym trybie. Kolejnym elementem systemowej sowietyzacji było wcielanie mieszkańców okupowanych ziem w szeregi Armii Czerwonej. Działania te objęły około 210 tys. polskich obywateli, których poddano szkoleniu i indoktrynacji w sowieckich jednostkach wojskowych.

 

Przymusowe nadawanie obywatelstwa oraz wcielanie do Armii Czerwonej były długotrwałymi środkami terroru. Na dodatek przysporzyło ono wielu problemów w niedalekiej przyszłości. Kiedy po zakończeniu wojny pojawiła się możliwość repatriacji do Polski, trzeba było udowodnić posiadanie polskiego obywatelstwa. Niestety część rodzin miała tylko paszporty sowieckie, co utrudniało procedurę powrotu do ojczyzny.

Fot. Polscy obywatele podczas wiecu zorganizowanego w ramach uroczystości komunistycznych. Uczestnicy parady niosą portrety sowieckich przywódców – w pierwszych rzędach Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. Uroczystości przyglądają się żołnierze oraz funkcjonariusze NKWD. Polska, jesień 1939 r. (Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne)
Fot. Polscy obywatele podczas wiecu zorganizowanego w ramach uroczystości komunistycznych. Uczestnicy parady niosą portrety sowieckich przywódców – w pierwszych rzędach Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina. Uroczystości przyglądają się żołnierze oraz funkcjonariusze NKWD. Polska, jesień 1939 r. (Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.