#WojennyDzień - Początek akcji „Burza”

#WojennyDzień - Początek akcji „Burza”

4 stycznia 1944 r. oddziały Armii Krajowej rozpoczęły wojskową operację „Burza”. Pod tym kryptonimem kryło się ogólnokrajowe powstanie zbrojne skierowane przeciw niemieckiemu okupantowi. Akcję rozpoczęto tuż po przekroczeniu przez Armię Czerwoną przedwojennej polskiej granicy na Wołyniu. Jej celem, poza militarną walką z Niemcami, była manifestacja polskich praw do całego terytorium II Rzeczpospolitej.

 

Decyzja o rozpoczęciu akcji „Burza” zapadła już jesienią 1943 r. w obliczu nadciągającej Armii Czerwonej. Polskie podziemie niepodległościowe zdawało sobie sprawę z sowieckich planów okrojenia Rzeczpospolitej o tereny wschodnie oraz bolszewizacji reszty kraju. Z tego względu w chwili przekroczenia przez Armię Czerwoną formalnie obowiązującej granicy usankcjonowanej traktatem ryskim (1921 r.) polskie podziemie rozpoczęło zmasowane akcje militarne skierowane przeciwko Niemcom. Polscy partyzanci operowali na większości terytorium II RP, przede wszystkim na jej wschodnich obszarach. Nierzadko dochodziło do współdziałania polskich i sowieckich jednostek celem wyparcia Niemców z danego terenu. Niestety, równie często czerwonoarmiści dopuszczali się aresztowań bądź mordów na polskich żołnierzach. Zapoczątkowana w styczniu 1944 r. akcja „Burza” odniosła tylko połowiczny sukces. Pomimo wielu osiągnięć w boju nie udało się bowiem zapobiec bolszewizacji kraju oraz aneksji na rzecz Związku Sowieckiego wschodnich województw z Wilnem, Lwowem czy też Grodnem.

Fotografia przedstawiająca odezwę do żołnierzy
Fot. Odezwa "Żołnierze! Wybiła godzina ostatecznej rozprawy z odwiecznym naszym wrogiem, Niemcami!", wzywająca do dalszego prowadzenia walki przez jednostki Armii Krajowej z wojskami niemieckimi, wspólnie z wkraczającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siłami Armii Czerwonej (MIIWŚ)
#WojennyDzień
Kalendarium najważniejszych dat związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej.