Przejdź do treści

#WojennyDzień - Jugosławia przystępuje do Paktu Trzech

25/03/2021 - 08:39
#WojennyDzień - Jugosławia przystępuje do Paktu Trzech

25 marca 1941 r. premier rządu Królestwa Jugosławii Dragiša Cvetković, działając pod naciskiem III Rzeszy, podpisał w Wiedniu akt o przystąpieniu tego państwa do Paktu Trzech. Tym samym Jugosławia przyłączała się do sojuszu z Niemcami i zgodziła na udział w wojnie z Grecją, w zamian za nabytki terytorialne kosztem greckiego sąsiada.

Przystąpienie Jugosławii do Paktu Trzech związane było z polityką Hitlera na Bałkanach, która zakładała zwasalizowanie państw bałkańskich. Dobrą drogą do tego było wiązanie ich sojuszami. W listopadzie 1940 r. do Paktu Trzech przystąpiły Węgry, Rumunia i Słowacja, a 1 marca 1941 r. to samo uczyniło Carstwo Bułgarii. Równolegle III Rzesza przygotowywała się do agresji na Grecję, która od października 1940 r. z powodzeniem odpierała atak Włoch, pokonując wojska włoskie w Epirze i odrzucając je do Albanii. Przystąpienie Jugosławii do Paktu Trzech miało zabezpieczyć tyły armii niemieckiej, która z terenu Bułgarii przygotowywała się do ataku na Grecję.

Jednak wieść o podpisaniu Paktu Trzech przez rząd jugosłowiański sprowokowała przewrót w Belgradzie (26/27 marca), obalenie rządu Cvetkovićia i przejęcie władzy przez króla Piotra II i gen. Dušana Simovićia. 27 marca 1941 r. Jugosławia wystąpiła z Paktu Trzech, reorientując swoją politykę na zbliżenie z Wielką Brytanią i Grecją. Jeszcze tego samego dnia Hitler podpisał dyrektywę o przygotowaniu ataku na Jugosławię, równolegle z rozpoczęciem wojny z Grecją. Niemiecki atak nastąpił 6 kwietnia 1941 r.