Przejdź do treści

#WojennyDzień - Węgry, Rumunia i Słowacja przystępują do Paktu Trzech

24/11/2020 - 15:37
#WojennyDzień - Węgry, Rumunia i Słowacja przystępują do Paktu Trzech

Między 20 a 24 listopada 1940 r. Węgry, Rumunia i Słowacja przystąpiły do tzw. Paktu Trzech, czyli sojuszu Niemiec, Włoch i Japonii. Tym samym mniejsze państwa europejskie stawały się satelitami Hitlera oraz Mussoliniego i wiązały swój los z losem totalitarnych systemów: niemieckiego narodowego socjalizmu i włoskiego faszyzmu.

Pakt Trzech był porozumieniem zawiązanym we wrześniu 1940 r. przez Niemcy, Włochy i Japonię. Regulował on podstawy sojuszu wojskowego jak również formalizował zasady współpracy między nimi. Wkrótce porozumienie rozszerzono o kilka państw Europy Środkowo-Wschodniej. 20 listopada 1940 r. jako pierwsze do paktu przystąpiło Królestwo Węgier, które nie pogodziło się z utratą większej części swego terytorium po I wojnie światowej. Poprzez politykę zbliżenia do Niemiec oraz Włoch i mając na celu odzyskanie ziem w Siedmiogrodzie i zabezpieczenia ich posiadania po tzw. II arbitrażu wiedeńskim, Węgry popadały w coraz większą zależność od Hitlera.

Trzy dni później, 23 listopada 1940 r. do Paktu Trzech dołączyła też Rumunia. Kraj ten od połowy 1940 r. pogrążał się w chaosie, będącym wynikiem utraty dużej części terytorium na rzecz Związku Sowieckiego (Besarabia i Północna Bukowina), Węgier (Północny Siedmiogród) oraz Bułgarii (Południowa Dobrudża). Władzę w Rumunii przejął wówczas jako premier rządu gen. Ion Antonescu, który zmusił do abdykacji króla Karola II. Rumuni obawiali się ponadto dalszej agresji ze strony ZSRS, sami zaś stając po stronie Państw Osi dążyli do odzyskania terenów zagrabionych przez Sowietów latem 1940 r.

Wreszcie 24 listopada 1940 r. do paktu przystąpiła Słowacja. Marionetkowy względem Niemiec kraj powstał w marcu 1939 r. na skutek likwidacji Czechosłowacji. Słowacją rządził wówczas ks. dr Jozef Tiso, który w pełni podporządkował się woli Niemców i nie prowadził własnej polityki zagranicznej, czego przejawem była m.in. obecność niemieckich żołnierzy na terytorium kraju. Słowacja wzięła również udział w działaniach zbrojnych przeciwko Polsce we wrześniu 1939 r.