#WGdańskuSłużyliPolsce - 100. rocznica utworzenia Wolnego Miasta Gdańska

#WGdańskuSłużyliPolsce - 100. rocznica utworzenia Wolnego Miasta Gdańska

15 listopada mija 100. rocznica utworzenia Wolnego Miasta Gdańska. Z tej okazji pragniemy przybliżyć naszą najnowszą wystawę plenerową „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”, w ramach nowego cyklu #WGdańskuSłużyliPolsce.

Wolne Miasto Gdańsk miało być kompromisem godzącym interesy Polski i Niemiec. Rzeczpospolitej przyznano szereg praw politycznych i gospodarczych, a ich gwarantką oraz statusu WMG była Liga Narodów. Rzeczywista władza należała jednak do Niemców, którzy stanowili zdecydowaną większość mieszkańców tego quasi-państwa.

Powstanie WMG to także początek nowego okresu w historii gdańskich Polaków. Stali się oni aktywnymi współorganizatorami życia politycznego, gospodarczego i społecznego miasta. Zasiadali w gdańskim parlamencie, prowadzili urzędy i instytucje, działali w handlu, szkolnictwie, kulturze i sporcie. W ramach swoich własnych kół i stowarzyszeń ale też i we własnych domach pielęgnowali polskość. Aktywnie uczestniczyli w życiu religijnym, manifestując swe przywiązanie do wiary katolickiej i polskiej tradycji. Za swą działalność, byli prześladowani przez niemieckie władze WMG i niemieckich gdańszczan.

Na naszej ekspozycji prezentowanej przed Muzeum opowiadamy o różnych przejawach życia codziennego Polaków w WMG, których historia została brutalnie przerwana niemieckim atakiem 1 września 1939 r.


 

 

#WGdańskuSłużyliPolsce