Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” otwarta

Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” otwarta

Dziś na placu przed Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zorganizowany został wernisaż wystawy „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”. Ekspozycja prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia WMG służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości.

Na wystawie „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” przedstawiono różnorakie przejawy życia codziennego Polaków w WMG, aż do wybuchu II wojny światowej.

Wyrazem aktywności ludności polskiej było zarówno włączenie się w życie polityczne, poprzez udział w wyborach do gdańskiego parlamentu, jak i dbałość o polskie interesy gospodarcze i handlowe. Polacy zorganizowali własną sieć szkół oraz drużyny harcerskie. Działały również polskie zespoły sportowe i towarzystwa kulturalne. Ostoją dla Polaków był Kościół katolicki i polscy kapłani oraz różnego rodzaju polskie zrzeszenia i organizacje. Tę działalność prowadzono mimo niesprzyjającego lub otwarcie wrogiego nastawienia niemieckich gdańszczan. Po wybuchu wojny polskie życie w Gdańsku zostało zniszczone, a jego ślady były systematycznie zacierane przez Niemców. Wielu Polaków z WMG przypłaciło życiem swoje przywiązanie do polskości.

Autorami scenariusza wystawy „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” są pracownicy Muzeum II Wojny Światowej: Wojciech Grott, dr Marcin Kłodziński, Wojciech Samól i Marek Zambrzycki.

Konsultacja naukowa: dr hab. Grzegorz Berendt, dr hab. Karol Polejowski, dr Marek Szymaniak.

Wystawę  patronatem honorowym objął prof. dr hab. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Zachęcamy do zwiedzania ekspozycji, którą prezentujemy na Placu Władysława Bartoszewskiego 1 – obok wejścia głównego do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.