usługa społeczna ZP.280.13.2019 kompleksowa obsługa wydarzenia artystycznego - produkcja plenerowego koncertu, widowiska muzycznego, TAK ZACZYNAŁA SIĘ WOJNA