Przejdź do treści

Skorupa powstańczego granatu | #M2WSwirtualnie

30/03/2020 - 13:35
Skorupa powstańczego granatu, zbiory M2WS

#zostańwdomu i w ramach naszej akcji #PoznajWystawęCzasową! Dziś prezentujemy skorupę powstańczego granatu.

W powstańczej Warszawie, w związku z niedostateczną ilością broni, działało kilka punktów produkcji różnego rodzaju uzbrojenia: pistoletów maszynowych (np. STEN i Błyskawica), pistoletów, granatników czy nawet wozów pancernych („Kubuś”). Jednym z najważniejszych i największych zakładów produkcji zbrojeniowej był warsztat przy ul. Hożej 51. Od miejsca lokalizacji w budynku Związku Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich (tzw. jajczarnia) przyjął on swoją potoczna nazwę –  „Jajczarnia”. To tam produkowano powstańcze granatniki, zaprojektowane przez inż. Mieczysława Łopuskiego (1908-1982) ps. „Konstruktor”, które weszły do służby w 2. połowie sierpnia 1944 r. oraz różnego rodzaju granaty, których konstruktorem był inż. Eugeniusz Żochowski ps. „Eugeniusz”. Wytwórnią kierował por. Michał Bucza (1908-1994), ps. „Mechanik”.

Na wystawie można oglądać skorupę partyzanckiego granatu, wykonanego w „jajczarni” z przetopionych kawałków złomu zbieranego przez kobiety i dzieci na terenie kontrolowanym przez powstańców. Eksponat pochodzi z kolekcji Stanisława Soszyńskiego (1931-2017), który przekazał naszemu Muzeum jego historię. S. Soszyński był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, po wojnie znanym artystą plastykiem i projektantem. W czasie swego życia zgromadził bogatą kolekcję pamiątek, które w 2006 roku znalazły się na wystawie „Moja Warszawa”, a część z nich zakupiło Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.