Rozpoczęcie robót w ramach modernizacji budynku byłej Elektrowni na Westerplatte

Rozpoczęcie robót w ramach modernizacji budynku byłej Elektrowni na Westerplatte

W związku z modernizacją budynku byłej Elektrowni, ruszyły prace związane z wykonaniem drogi tymczasowej z płyt na terenie półwyspu Westerplatte (odcinek D-E na załączonym rysunku).

 

Ponadto w przyszłym tygodniu Wykonawca rozpocznie ustawienie przegrody betonowej wzdłuż istniejącego ciągu pieszego, co ma na celu separację ruchu pieszego od ruchu kołowego (odcinek C-D na załączonym rysunku). Ciąg komunikacyjny zostanie też odpowiednio oznakowany, tak aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym.

 

Więcej informacji nt. modernizacji budynku byłej elektrowni wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach nr 3/5, 68 i 25/2 na Westerplatte dostępnych jest we wpisie na stronie internetowej Muzeum.