Muzeum II Wojny Światowej

Podpisanie umowy na wykonanie suchego wykopu oraz rozpoczęcie budowy Muzuem II Wojny Światowej

31 lipca 2012 r. podpisano umowę pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej a firmą Soletanche Polska na wykonanie suchego wykopu, pierwszej części prac budowlanych przyszłej siedziby Muzeum przy ul. Wałowej. 1 sierpnia 2012 r. Muzeum przekazało wykonawcy plac budowy - od tego dnia rozpoczyna się realizacja budowy Muzeum.