Ogłoszenie przetargu na wystawę w Elektrowni na Westerplatte

Ogłoszenie przetargu na wystawę w Elektrowni na Westerplatte

29 marca 2024 r. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłosiło przetarg na uzupełnienie projektu, montaż i uruchomienie wystawy w budynku byłej elektrowni na Westerplatte w oparciu o „Projekt wystawy w budynku byłej elektrowni na działce nr 3/5 na Westerplatte w Gdańsku”.


Budynek byłej elektrowni został zmodernizowany w drugim „etapie” Inwestycji budowy oddziału MWiW1939 prowadzonej przez #M2WŚ na Westerplatte, po budowie cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego. Kolejnym zadaniem, będzie rozpoczęcie prac związanych z wystawą, która wypełni przestrzeń i dopełni zaplanowanej całości prac.


Celem wystawy archeologicznej, umiejscowionej w zmodernizowanym budynku dawnej elektrowni, będzie przekrojowe ukazanie historii Westerplatte od XVII w. aż do początku lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Kompleksowa opowieść ma skupić się na funkcjonowaniu Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Opowieść o obronie przepleciona będzie narracją łączącą różne wątki dotyczące półwyspu, w tym dziejami kurortu, technicznymi aspektami funkcjonowania WST oraz losami jej załogi.


Jednym z najważniejszych tematów wystawy oprócz przedstawienia życia codziennego żołnierzy, będzie narracja opowiadająca o losach poległych obrońców oraz zacieraniu śladów składnicy po kapitulacji 7 września 1939 r. Ten zapomniany watek wymaga silnego głosu, który zostanie zrealizowany poprzez wystawę. Dzięki pochyleniu się nad sylwetkami poległych, których udało się odnaleźć w 2019 r, uwypuklone zostaną postawy, które stały się symbolem polskiego bohaterstwa.


Dzięki wystawie zwiedzający poznają historię miejsca, w którym rozpoczął się jeden z najtragiczniejszych konfliktów XX w., poprzez kontakt z zabytkami. Spojrzenie poprzez pryzmat badań archeologicznych stanowi unikalną nić narracji, która do tej pory nie była prezentowana. Spośród ponad 80 tys. artefaktów pozyskanych w czasie 10 etapów badań archeologicznych na ekspozycji znajdzie się około 300 przedmiotów odnalezionych przez dział archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Intencją tego zabiegu jest stworzenie opowieści, która w sposób symboliczny, zapisana dotąd w ziemi Westerplatte, będzie miała szansę ujrzeć światło dzienne.


W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiąże się do dwuetapowej realizacji prac polegających, w pierwszej części, na przeprojektowaniu oraz uzupełnieniu przekazanej przez Zamawiającego niepełnej dokumentacji projektowej, dokonaniu zmian w grafikach i w koniecznym zakresie w projekcie wystawy. W drugim etapie Wykonawca wykona prace polegające na dostarczeniu i montażu wszystkich elementów wraz z ich podłączeniem oraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i zgód potrzebnych do otwarcia wystawy.


Termin składania ofert, poprzez platformę zakupową, mija 10.05.2024 r. o godz. 10:00. Przewidywany czas realizacji zadania to 6 miesięcy.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania, w celu złożenia oferty dla Wykonawców, dostępne są na platformie zakupowej:

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.