Obrady Sądu Konkursowego - konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

Obrady Sądu Konkursowego - konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte

14 grudnia 2020 r. rozpoczęły się obrady Sądu Konkursowego, w ramach których wyłonione zostaną najlepsze opracowania koncepcji urbanistyczno-architektonicznej cmentarza wojskowego Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte. Na konkurs wpłynęło 27 prac konkursowych, które zostaną poddane weryfikacji, a następnie ocenie. Obrady Sądu Konkursowego odbywają się pod przewodnictwem dr. hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha, prof. Politechniki Łódzkiej – dyrektora Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.  Ciało doradcze Sądu Konkursowego stanowi Kapituła Konkursowa.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszej pracy stanowiącej koncepcję cmentarza Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte, która w sposób odpowiedni dla rangi historycznej i kulturowej tego symbolicznego miejsca rozpoczęcia II wojny światowej upamiętni poległych żołnierzy Wojska Polskiego, a jednocześnie będzie stanowić podstawę do opracowania pełnej dokumentacji umożliwiającej realizację inwestycji. Celem wyłonionej koncepcji powinno być stworzenie miejsca pamięci, interakcji społecznej, kultury, edukacji patriotycznej i historycznej oraz przestrzeni, w której będą się odbywać uroczystości państwowe, religijne, a także wojskowe.

Organizator Konkursu: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Patronat: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Stowarzyszenie Architektów Polskich  Oddział Wybrzeże.

Dla nagrodzonych przewidziane są wyróżnienia pieniężne. Zwycięski zespół autorski zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej inwestycję.

Szczegóły na temat konkursu, w tym informacje odnośnie regulaminu, kryteriów ocen, nagród etc. dostępne na: https://muzeum1939.pl/konkurs-koncepcja-cmentarza-westerplatte

Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 22 grudnia br.

O dokładnym terminie ogłoszenia poinformujemy wkrótce.