Nowość wydawnicza MIIWŚ: „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, 2022, nr 4

Nowość wydawnicza MIIWŚ: „Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, 2022, nr 4

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania periodyku Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – czasopisma „Wojna i Pamięć”. Numer czwarty jest poświęcony przede wszystkim roli propagandy jako narzędzia prowadzenia walki. W wydaniu znajdują się również inne interesujące artykuły, m.in. poświęcone tematyce Westerplatte.

 

Działania zbrojne na wszystkich frontach II wojny światowej przyniosły materialne zniszczenie dotychczasowego świata i śmierć milionów osób różnych narodowości, a zastosowanie nowych środków masowego rażenia spotęgowało rozmiar ludzkiej tragedii, która przybrała niewyobrażalną dotąd skalę. Na tym tle niekiedy umyka nieco znaczenie propagandowego wymiaru wojny. Niesłusznie, bo propaganda była potężną bronią wykorzystywaną zarówno przez niemieckich nazistów, jak i sowieckich komunistów. I właśnie ona – jako narzędzie prowadzenia walki – jest tematem przewodnim czwartego numeru czasopisma „Wojna i Pamięć”.

 

„W trakcie II wojny światowej zdano sobie sprawę, że dobrze poprowadzona polityka informacyjna jest równie ważnym kluczem do zwycięstwa co walka na froncie. […] Poprzez medialną manipulację, wykorzystującą środki i narzędzia przekazu, próbowano wykorzenić wszelkie idee i poglądy niezgodne z obowiązującą doktryną i stworzyć jednolite społeczeństwo, w pełni podporządkowane ekspansjonistycznej polityce państwa” – czytamy w przedmowie do „Wojny i Pamięci”.

 

Z tych powodów zagadnienie wojennej propagandy zasługuje na dogłębną analizę naukową. W czasopiśmie poświęcono mu trzy obszerne artykuły. Renata Piasecka-Strzelec opisuje problematykę rozgłośni radiowych – wrogich i sojuszniczych wobec spraw polskich. Sebastian Piątkowski skupia się na obrazie Związku Sowieckiego w polskojęzycznej prasie Generalnego Gubernatorstwa. Z kolei Wojciech Grott analizuje publikacje z tzw. serii warszawskiej w kontekście kreowania narracji pseudohistorycznej.

 

W najnowszym numerze periodyku można również znaleźć cztery artykuły w dziale „Varia”. Dwa z nich odnoszą się do Westerplatte – pierwszy opisuje niemiecko-sowieckie walki w marcu i kwietniu 1945 r.; drugi porusza tematykę wyników badań archeologicznych przeprowadzonych na półwyspie w latach 2018–2019. Do współczesnych prac badawczych nawiązuje również tekst opisujący materialne ślady zbrodni w chojnickiej Dolinie Śmierci. Warto także zapoznać się z artykułem analizującym listy Adama Bunscha do żony, które zawierają refleksje nt. mobilizacji sierpniowej i kampanii polskiej 1939 r.

 

Całość numeru uzupełniają sprawozdanie z konferencji „Losy nauczycieli polskich podczas II wojny światowej: ogląd historyczno-prawny i współczesne wyzwania pedagogiczne” oraz omówienie książki pt. Mały Oświęcim. Dziecięcy obóz w Łodzi.

 

Najnowszy numer czasopisma „Wojna i Pamięć” jest dostępny w sklepie internetowym MIIWŚ:

Zachęcamy również do odwiedzenia stacjonarnego punktu sprzedaży, który mieści się na poziomie –3 budynku muzeum.

„Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” 2022, nr 4, ss. 216, ISSN: 2658–0446.