Przejdź do treści

Nauka - Aktualności

14 października 1943 r. doszło do powstania w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze. W jego wyniku części z więzionej ludności żydowskiej udało się…
2020-10-14
81 lat temu Adolf Hitler podpisał dekret o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa dla okupowanych ziem polskich, obowiązujący od 26 października 1939…
2020-10-11
81 lat temu w fordońskim wąwozie, który został później przez mieszkańców nazywany „Doliną śmierci”, Niemcy rozpoczęli eksterminację miejscowych…
2020-10-09
8 października 1939 r. Adolf Hitler wydał dekret, którym jednostronnie przyłączył zachodnie tereny okupowanej przez Niemców Polski do III Rzeszy.…
2020-10-08
Specjalna księga gończa dla Polski – poufny druk, wydany przez Urząd Kryminalny Policji Rzeszy, zawierający dane obywateli Polski, którzy ze względu…
2020-10-07
 Zapraszamy na kolejny wykład prof. Marka Kornata z cyklu „O historii Wolnego Miasta Gdańska na stulecie jego utworzenia”. Tym razem tematem…
2020-10-07
81 lat temu zakończyła się trwająca od 2 października ostatnia bitwa kampanii polskiej. Walczyła w niej dzielnie dowodzona przez gen. Franciszka…
2020-10-06
5 października 1939 r. wykonano bezlitosny wyrok śmierci na obrońcach Poczty Polskiej w Gdańsku skazanych przez niemiecki sąd polowy na rozstrzelanie…
2020-10-05
Zapraszamy na wernisaż wystawy „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”, który odbędzie się we wtorek 6 października 2020 r. o godzinie 12:00 na Placu…
2020-10-01
81 lat temu w Moskwie podpisano sowiecko-niemiecki traktat o granicy i przyjaźni. Zatwierdzono również tajne protokoły dotyczące zarówno zmiany…
2020-09-28
27 września 1942 r. powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom, którego celem było udzielenie wsparcia ludności żydowskiej w gettach i ukrywających się…
2020-09-25
27 września 1939 r. na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Warszawie powstała konspiracyjna organizacja polityczno-…
2020-09-25