Konkurs plastyczny dla najmłodszych - Krasnale, kraśnięta, bożęta: skrzat Kacperek i inni

Konkurs plastyczny dla najmłodszych - Krasnale, kraśnięta, bożęta: skrzat Kacperek i inni.

 

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnym ciekawym projekcie edukacyjnym skierowanym do uczniów klas II-IV szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego.

Konkurs plastyczny przygotowany przez Dział Edukacji #m2ws z założenia ma nawiązywać do postaci przyjaznych skrzatów ujętych w wielu bajkach, baśniach czy wierszach.

Krasnale od wieków były obecne w wierzeniach ludowych wielu narodów. Przychylne ludziom istoty przetrwały w bajkach i baśniach jako opiekunowie domowego ładu i szczęścia. Bohaterami swojej twórczości uczynili ich tak znani twórcy jak Hans Andersen, bracia Jakub i Wilhelm Grimm czy Rudyard Kipling. Do literackiego rozpropagowania na ziemiach polskich tych życzliwych postaci przyczyniła się Maria Konopnicka poprzez swą baśń „O krasnoludkach i sierotce Marysi” (I wydanie: 1895/1896). Z kolei przed wybuchem II wojny światowej dużą popularnością cieszyły się „Przygody Kacperka góreckiego skrzata” Zofii Kossak.

 

Poznanie perypetii ludzi i skrzatów pozwala dzieciom na rozróżnienie dobrych i złych uczynków, docenienie wagi danego słowa, a także znaczenia przyjaźni. Lektura przygód  krasnoludków wpływa na rozwijanie dziecięcej wyobraźni, zachęca do poznawania innych, podobnych tematycznie pozycji, a przez to wzbudza zainteresowanie książką i czytelnictwem.

W naszym konkursie chcielibyśmy dołączyć do tego także rozwijanie umiejętności manualnych poprzez operowanie różnymi przyborami, a przez to technikami plastycznymi. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie postaci krasnoludków i przeżywanych przez nich przygód opisanych w jednej z zaproponowanych przez nas pozycji.

 

Do konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice malarstwa (wszystkie rodzaje farb) lub rysunku (ołówek, kredka, mazak), na sztywnym papierze - brystolu w formacie A2 lub A3. Możliwe jest łączenie obu powyższych technik.

 

Wybrane prace, mające reprezentować szkołę w konkursie [do 3 szt. na szkołę]  należy przekazać do Muzeum do 30 kwietnia br.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, połączone z otwarciem wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych, nastąpi w pierwszym tygodniu czerwca br.

Prace będą eksponowane w ogólnodostępnej przestrzeni Muzeum, a ich autorzy podczas uroczystego spotkania otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

Regulamin konkursu dostępny poniżej.