Konkurs na projekt koncepcyjny MWiW 1939

Konkurs na projekt koncepcyjny MWiW 1939

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku ogłasza „Dwuetapowy realizacyjny Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt koncepcyjny Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku na Westerplatte”.

 

Misją Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 jest dbanie o autentyzm pola bitwy, podtrzymywanie pamięci o postawie polskiego społeczeństwa w czasie II wojny światowej, a także opieka nad miejscem, w którym rozpoczął się najtragiczniejszy konflikt w dziejach.


W obiektach, które powstaną na historycznym polu bitwy, zostanie opowiedziana nie tylko historia wrześniowych walk na Westerplatte. Przedstawiony będzie także szerszy kontekst wojny obronnej 1939 r. Plenerowy charakter całego założenia pozwoli na utworzenie Muzeum w obrębie historycznej przestrzeni – w tym w uczytelnionych reliktach przeszłości, otoczonych autentycznym krajobrazem.

 

Centrum i serce kompleksu od 2022 r. stanowi nowy cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego, na którym pochowano obrońców Westerplatte. Dzięki trwającym wciąż badaniom archeologicznym do tej pory podniesiono z tej szczególnej ziemi ponad 60 tys. artefaktów. Najcenniejsze z nich będą prezentowane na wystawach ulokowanych na dostępnej przestrzeni dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

 

Mamy nadzieję, że dzięki działaniom Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 uda się przywrócić historyczny rys Wojskowej Składnicy Tranzytowej, co uczytelni teren historycznego pola bitwy i pozwoli lepiej zrozumieć wydarzenia z pierwszych dni września 1939 r. To projekt społecznie potrzebny i oczekiwany.

 

Wykonawcy dopuszczeni do pierwszego etapu konkursu zostaną zaproszeni do złożenia opracowań studialnych. Spośród nich zostanie wyłonionych sześć prac, które w największym stopniu spełniają kryteria konkursowe. W drugim etapie ich autorzy zostaną zaproszeni do złożenia prac konkursowych, uszczegółowiających wcześniej zaproponowane rozwiązania. Spośród nich zostaną wyłonione 3 zwycięskie prace.

 

W konkursie przewidziano nagrody pieniężne o łącznej kwocie 240 000,00 zł brutto. Zwycięzca konkursu dodatkowo otrzyma możliwość opracowania pełnej dokumentacji projektowej dla zaproponowanych przez siebie założeń koncepcyjnych.

 

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłaszać do 3 marca 2023 r. do godz. 12:00.

 

Planowany termin ogłoszenia wyników przewidziano na październik 2023 r.

 

Szczegółowe informacje o konkursie wraz załącznikami dostępne na stronie internetowej Muzeum:

Organizator konkursu: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Konkurs został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na zadanie „Budowa Muzeum Westerplatte i rewitalizacja Pola Bitwy 1939”.