Przejdź do treści

Konferencja poświęcona dekomunizacji nazw ulic w województwie pomorskim

śr., 13/12/2017 - 18:02
Od lewej: Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki; Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich; Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. Mirosław Golon podczas konferencji poświęconej dekomunizacji nazw ulicy. Fot. Adrianna Garnik

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, dr Karol Nawrocki wziął udział w konferencji poświęconej dekomunizacji nazw ulic w województwie pomorskim w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, w sali im. Lecha Kaczyńskiego. Gospodarzem wydarzenia był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich. Na konferencji głos zabrał również Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. Mirosław Golon.

Wojewoda Pomorski ogłosił decyzję zmiany nazw 7 ulic w Gdańsku na podstawie Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

- W większości wypadków nazwy ulic zostały zmienione już wiele lat temu – mówił Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich – po wejściu w życie ustawy z dnia 1.04.2016 r. nazw ulic, które powinny według ustawy ulec zmianie było 135, z czego w ciągu 12 miesięcy nazwy zostały zmienione w 113 przypadkach – informował wojewoda.
Pozostały do zmiany 22 nazwy ulic w kilkunastu gminach w województwie pomorskim, które zostaną zmienione według zarządzenia zastępczego wojewody po wydaniu pozytywnej opinii  przez Instytut Pamięci Narodowej.

- Na stronach internetowych IPN znajdą Państwo wszystkie opinie  – poinformował prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w. Gdańsku – Usunięcie tych wszystkich nazw jest w pełni uzasadnione i potwierdzone – dodał.

Wojewoda otrzymał już opinie IPN w przypadku ośmiu ulic w województwie pomorskim, w tym siedmiu w Gdańsku i jednej w Chojnicach. W wyniku zarządzenia wojewody w Gdańsku znajdą się nowe nazwy ulic: Prezydenta Rzeczpospolitej Polski Lecha Kaczyńskiego, Jana Styp-Rekowskiego, Henryka Lenarciaka, Ignacego Matuszewskiego, Kazimierza Szołocha, Anny Walentynowicz i Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”.

Poszczególne biografie przypomniał Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, dodając:

- Musimy o pamiętać o tym, że nazwy ulic to nie tylko imię i nazwisko oraz konkretna biografia, ale również system wartości, który idzie za tymi osobami. System wartości jaki chcemy pokazywać mieszkańcom tych ulic, tym osobom, które prowadzą działalność przy tych ulicach i kolejnym pokoleniom Polaków, dlatego tak ważne są zmiany nazw ulic – powiedział dr Karol Nawrocki.

Dyrektor zauważył, że:

- Nazwy ulic to coś więcej niż pomnik, przy pomniku spotykamy się na uroczystościach, dość rzadko, natomiast przez ulice, które teraz będą miały nowych patronów, codziennie przechodzą setki osób.

- Tych bohaterów, którzy staną się nowymi patronami ulic, łączy jedno, niezależnie czy funkcjonowały i działały w okresie II Rzeczpospolitej, jak Jan Styp-Rekowski; czy w okresie międzywojennym, jak rtm. Witold Pilecki; czy w latach okupacji niemieckiej, w latach 1939-1945; czy okupacji sowieckiej po roku 1945, a nawet III Rzeczpospolitej, jak prof. Lech Kaczyński, Prezydent RP - wszystkie te postacie służyły Rzeczpospolitej Polskiej albo walczyły o jej niezależność i niepodległość.