Przejdź do treści

Kolejne pamiątki rodzinne przekazane do zbiorów Muzeum

14/06/2019 - 14:16
pamiątki po Janie Kózce, żołnierzu Wojska Polskiego, oficerze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, fot. M. Bujak

W dniu 14 czerwca br. w siedzibie Muzeum Pan Jacek Bendykowski, prezes Fundacji Gdańskiej przekazał w ramach Zbiórki Eksponatów materiały i pamiątki po Janie Kózce,  żołnierzu Wojska Polskiego, oficerze  Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. W skład przekazanej kolekcji wchodzą dokumenty, spisana osobista relacja dotycząca okresu wojny, odznaczenia i naszywki,  zdjęcia oraz publikacja poświęcona 5 Kresowej Dywizji Piechoty.

Jan Kózka, urodzony w 1900 r. w Borzęcinie, służył w Wojsku Polskim od marca 1920 r., i w szeregach 9 pułku ułanów brał w udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W okresie międzywojennym służył w wojsku jako podoficer zawodowy. W wrześniu 1939 r. służył w szeregach 2 pułku ułanów i brał udział w walkach z Wehrmachtem, a po 17 września z bandami dywersyjnymi i oddziałami Armii Czerwonej. 24 września przekroczył granice polsko-litewską i został internowany. Więziony w Forcie V w Kownie, w lipcu 1940, wraz z pozostałymi żołnierzami polskimi został wydany NKWD i przetransportowany do Kozielska, a następnie do łagru na półwyspie Kola. Po utworzeniu Armii Polskiej w ZSRS uwolniony z obozu, wstąpił w szeregi polskich oddziałów i został awansowany na podporucznika. Ewakuowany wraz z Armią gen. Andersa do Iranu, w szeregach 5 Kresowej Dywizji Piechoty przeszedł szlak bojowy 2 Korpusu. Po zakończeniu wojny przebywał w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.