INSTYTUCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest instytucją dbającą o dziedzictwo historyczne i kulturowe. Jest świadomą oraz odpowiedzialną społecznie placówką dbającą o wspólne dobro, także o środowisko naturalne, o które powinniśmy się wspólnie troszczyć. Muzeum uczestniczy i wspiera projekty mające na celu propagowanie zachowania przyjazne środowisku naturalnemu.

Dlatego przystąpiło do projektu zdrojowego Saur Neptun Gdańsk pozwalającego na ograniczenie zużycia plastiku poprzez montaż urządzeń filtrujących, zachęcających do picia wody wodociągowej. Jest to jedno z przedsięwzięć, które pozytywnie wpłynie na świadomość ekologiczną naszych pracowników i gości odwiedzających naszą instytucję. Kolejnym działaniem jest umieszczenie w całym muzeum pojemników do segregacji śmieci.