INSTYTUCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest instytucją dbającą o dziedzictwo historyczne i kulturowe. Jest świadomą oraz odpowiedzialną społecznie placówką dbającą o wspólne dobro, także o środowisko naturalne, o które powinniśmy się wspólnie troszczyć. Muzeum uczestniczy i wspiera projekty mające na celu propagowanie zachowania przyjazne środowisku naturalnemu.