EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wprowadzenie edukacji przyrodniczej w miejscu, gdzie poznaje się historię, jest dużą wartością dodaną. Odpowiedzialność za otoczenie jest częścią postawy patriotycznej, Działania na rzecz ochrony środowiska dotyczą wielu aspektów pracy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, również w obszarze edukacji.

„Ecological Stories" w M2WŚ

„Ecological stories w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, działanie kultury w służbie ekologii w 2022 r.” to projekt finansowany i realizowany we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Nadrzędną misją naszej placówki jest opowiadanie o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny światowej. Realizując ją, nie zapominamy jednak o społecznej odpowiedzialności biznesu. Dlatego też prowadziliśmy przedsięwzięcia w ramach „Ecological stories” – projektu mającego na celu poszerzanie ekologicznej świadomości.

 

Nazwa zadania: „Ecological stories w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, działanie kultury w służbie ekologii w 2022 r.
Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 83 973,60
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji.

Aktualizacja zasad dofinansowania – Wojewódzki Fundusz ...

 

 

 

„Historie ukryte w drzewach” - Dzień Krajobrazu

Znalezienie wspólnego mianownika dla Dnia Krajobrazu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wcale nie było trudne. Głównym tematem tegorocznych obchodów są drzewa, które jako rośliny długowieczne są żywymi świadkami różnych wydarzeń historycznych, a historia wypełnia przecież nasze Muzeum. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu zapraszamy na specjalną audycję w Radiu Gdańsk, w której wystąpią między innymi pracownicy naszej instytucji. Początek o godz. 14.00.