Miejsca lęgowe dla ptaków

Na półwyspie Westerplatte przeprowadzono prace związane z czyszczeniem oraz zawieszaniem budek lęgowych dla ptaków. Jest to efekt porozumienia zawartego między Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku a Stowarzyszeniem Ptaki Polskie. Współpraca ma na celu ochronę dziko żyjących gatunków flory i fauny oraz ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków, jako wskaźników jakości środowiska na terenie Westerplatte.