Przejdź do treści
Europejska Noc Muzeów w MIIWŚ

Europejska Noc Muzeów w MIIWŚ

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zaprasza do udziału w Europejskiej Nocy Muzeów, która odbędzie się w sobotę, 15 maja. Tym razem wydarzenie zostanie zorganizowane w formule hybrydowej – zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i wirtualnej. Tego dnia nasze wystawy będzie można zwiedzać także po zmroku, a ponadto przygotowany zostanie szereg atrakcji specjalnych.

W ramach Europejskiej Nocy Muzeów nasze wystawy będzie można zwiedzać w godzinach 19.00-1.00 (ostatnie wejście zwiedzających o północy).

W tym czasie bilety w cenie 1 zł będą dostępne dla zwiedzających wyłącznie w muzealnych kasach. Każda wejściówka uprawni do zwiedzenia wystawy stałej oraz wystawy czasowej „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”.

Wystawy podczas wydarzenia zostaną udostępnione przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z działaniami prowadzonymi w ramach akcji #M2WSbezpiecznie. Wewnątrz MIIWŚ obowiązuje:

  • dezynfekcja dłoni

  • zachowanie dystansu min. 1,5 metra

  • zakrywanie ust i nosa – za wyjątkiem osób (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6.05.2021 r.), które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa,

c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia;

Grupy zorganizowane będą mogły liczyć maksymalnie 15 osób (nie włączając przewodnika) i dopuszcza się korzystanie wyłącznie z własnych zestawów tourguide. Rekomendujemy korzystanie z aplikacji „Audioprzewodnik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, którą bezpłatnie można pobrać z Google Play oraz App Store.

Na wystawie głównej będzie mogło przebywać jednocześnie 450 osób, a na wystawie czasowej 80 osób.

By zachować reżim sanitarny poza obiektem MIIWŚ, na zewnątrz utworzone zostaną trzy strefy dla zwiedzających oczekujących na wejście do budynku.


Tego samego dnia, w ramach Europejskiej Nocy Muzeów, w foyer na poziomie -2 zaprezentowana zostanie wystawa czasowa „Tadeusz Pietrzykowski – wojownik o duszy artysty”. Ekspozycja upamiętni postać polskiego pięściarza, jednego z pierwszych więźniów obozu KL Auschwitz, Tadeusza Pietrzykowskiego, ps. Teddy. Relacja na żywo z briefingu inaugurującego wystawę rozpocznie się 15 maja o godz. 12:00 i udostępniona będzie w mediach społecznościowych Muzeum.

Więcej o wystawie TUTAJ.

Obejrzyj ekspozycję „Tadeusz Pietrzykowski – wojownik o duszy artysty” w formie wirtualnej na naszym profilu na Sketchfabie.


Ponadto podczas Europejskiej Nocy Muzeów, na poziomie -1 Muzeum, zaprezentowane zostaną kolejne eksponaty w ramach akcji „Wejście w historię”:

  • Bluza mundurowa ppłk. Włodzimierza Samiry, oficera 2 Korpusu Polskiego, instruktora, współtwórcy polskich jednostek pancernych, Bliski Wschód-Włochy, 1942-1945. Zbiory MIIWS.

    Włodzimierz Samira był zawodowym oficerem Wojska Polskiego. W czasie kampanii polskiej służył w Ośrodku Zapasowym Broni Pancernych w Żurawicy. Jesienią 1939 r. został aresztowany przez NKWD. Po uwolnieniu, od  października 1941 r. uczestniczył w formowaniu oddziałów pancernych w Armii Polskiej w ZSRS. Po ewakuacji armii służył w 7 rezerwowej Dywizji Piechoty będącej jednostką zapasowo-szkolną 2 Korpusu. W kwietniu 1944 r. został dowódcą 9 wysuniętego szwadronu dostawy czołgów wchodzącego w skład 2 Brygady Pancernej. Od jesieni 1944 r. zajmował stanowisko komendanta Skrzydła Pancernego w Centrum Wyszkolenia Wojsk Pancernych zorganizowanego w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. 

  • Reprint z XVIII wiecznego atlasu, przedstawiający wzgórze i klasztor Monte Cassino, pochodzący ze zbioru pamiątek po gen. Władysławie Andersie, Wielka Brytania po 1944 r., dar Haliny Milne. Zbiory MIIWS.
  • Mapa „ITALIA 1:25 000 CASSINO – PIEDIMONTE”, opracowana przez polską 12 Kompanię Geograficzną, obejmująca obszar działania jednostek 2 Korpusu Polskiego w czasie bitwy pod Monte Cassino, Włochy 1945 r., dar Tadeusza Merkun. Zbiory MIIWS.

    W czasie walk we Włoszech w 1944 r. oddziały niemieckie broniły linii umocnień tzw. Linii Gustawa, która uniemożliwiała aliantom zajęcie Rzymu. Jedną z jej kluczowych pozycji było wzgórze Monte Cassino, gdzie znajdowało się opactwo benedyktyńskie. Walki o przełamanie linii trwające z przerwami od stycznia 1944 roku zakończyły się ostatecznie zwycięstwem aliantów w maju 1944 r. Kluczową rolę odegrali polscy żołnierze służący w 2 Korpusie dowodzonym przez gen. Władysława Andersa, którzy w dniach 11-18 maja zdobyli niemieckie pozycje obronne i opanowali Monte Cassino. Bitwa ta była istotna dla działań oddziałów alianckich we Włoszech, a wieść o zwycięstwie 2 Korpusu miała wielkie znaczenie propagandowe. Monte Cassino stało się symbolem zaangażowania i waleczności żołnierza polskiego.


Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach Europejskiej Nocy Muzeów przygotowało również nieprezentowane wcześniej miniatury filmowe, w których przybliżane są wybrane aspekty walki żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i polskiego wkładu w zwycięstwo nad III Rzeszą.

Publikacja filmów wieczorem 15 maja w mediach społecznościowych MIIWŚ. Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów w Internecie!

Wszystkich gości, którzy odwiedzą MIIWŚ w Europejską Noc Muzeów, zachęcamy do wizyty w sklepie muzealnym znajdującym się na poziomie -3. W godzinach 19.00-24.00 będzie można zakupić wyjątkowe plakaty z naszej serii w promocyjnej cenie -20%. Co ciekawe, wspomniane filmy nawiązują do grafik na plakatach.


Przypominamy, że na placu przed MIIWŚ prezentujemy dwie wystawy plenerowe, dostępne również po zmroku: „The Airmen” oraz „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku”. Obie ekspozycje dostępne są również w formie wirtualnej:


Ponadto  z okazji Europejskiej Nocy Muzeów serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas wirtualnie: