„Historie ukryte w drzewach” - Dzień Krajobrazu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

„Historie ukryte w drzewach” - Dzień Krajobrazu w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Znalezienie wspólnego mianownika dla Dnia Krajobrazu i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wcale nie było trudne. Głównym tematem tegorocznych obchodów są drzewa, które jako rośliny długowieczne są żywymi świadkami różnych wydarzeń historycznych, a historia wypełnia przecież nasze Muzeum. W ramach obchodów Dnia Krajobrazu zapraszamy na specjalną audycję w Radiu Gdańsk, w której wystąpią między innymi pracownicy naszej instytucji. Początek o godz. 14.00. Wysłuchaj audycji 

W Muzeum II Wojny Światowej mamy bogaty zbiór odłamków i pocisków z walk 1945 r. wyciągniętych przez stolarzy podczas powojennego już wyrobu desek z drewna pozyskanego z lasów Piaśnickich, Borów Tucholskich, Wyspy Sobieszewskiej czy Westerplatte.

Do zrealizowania tego przedsięwzięcia zaprosiliśmy leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, którzy na antenie Radia Gdańsk uzupełnią opowieść historyka i archeologa o ciekawe informacje dotyczące samych drzew. Będzie to interesująca audycja zarówno dla miłośników przyrody – drzew, jak również pasjonatów historii. Po jej wysłuchaniu wielu słuchaczy z pewnością inaczej spojrzy na drzewa podczas spacerów, a być może zacznie szukać na ich pniach drzeworytów i informacji na temat historii ich powstania.

Krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak również na obszarach odznaczających się wyjątkowym pięknem.

Naszym celem w ramach tego przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy w zakresie znaczenia drzew dla kształtowania lokalnych krajobrazów, ale również uzmysłowienie słuchaczom, że drzewa to żywy element krajobrazu, świadkowie wielu, często tragicznych wydarzeń historycznych.

Wieloletnie okazy drzew, skupione w grupach lub rosnące pojedynczo, niejednokrotnie decydują o kształcie krajobrazu, nadając mu niepowtarzalny i unikatowy charakter. Pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze czy klimatyczne, dla człowieka mają bowiem również znaczenia kulturowe, symboliczne lub wręcz metafizyczne, czego świadectwa przechowują teksty kultury. Drzewo może być nośnikiem pamięci indywidualnej lub zbiorowej. Wreszcie, drzewo jako przedmiot zainteresowania artystycznego od wieków stanowi bezpośrednią inspirację dla poetów, czy malarzy.

Zgodnie z art. 6A Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, obligującym Strony Konwencji do podejmowania działań na rzecz podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie wartości krajobrazów ich roli i wprowadzanych w nich zmian Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) w roku 2016, ogłosiła dzień 20 października Dniem Krajobrazu.

Tegoroczne działania prowadzone pod hasłem: O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa! (Leopold Staff).

Projekt realizowany jest przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych oraz Radio Gdańsk.