Od lewej: Wojciech Suleciński - moderator, prof. Paweł Machcewicz - dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, Dirk Brauns oraz Bogumił Sojecki - były wiezień obozu Stutthof oraz KL Auschwitz. Fot.Roman Jocher

Dyskusja wokół książki "Cafe Auschwitz" Dirka Braunsa

12 listopada 2014 r. odbyła się dyskusja poświęcona książce Dirka Braunsa „Cafe Auschwitz”. Organizatorami byli: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, Wydawnictwo Akcent oraz Fundacja Konrada Adenauera. Spotkanie odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności. 

W dyskusji udział wzięli: Dirk Brauns – autor książki, prof. Paweł Machcewicz – historyk, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej oraz p. Bogumił Sojecki - były więzień obozu w Sztutowie i KL Auschwitz – Birkenau. Spotkanie poprowadził Wojciech Suleciński.

Powieść niemieckiego autora była przyczynkiem do debaty o obrazie Auschwitz we wspomnieniach świadków, rozliczeniu krzywd, a także o bolesnej przeszłości i współczesnej Polsce.

Akcja powieści "Cafe Auschwitz" Dirka Braunsa dzieje się współcześnie w Polsce i w Niemczech. Urodzony w NRD młody nauczyciel w niemieckiej szkole w Warszawie (porte – parole autora) staje się świadkiem wspomnień i wykonawcą zaskakującej ostatniej woli przypadkowo poznanego Janusza, byłego więźnia KL Auschwitz. Ich spotkanie w kawiarni staje się punktem wyjścia dla ciągu wydarzeń obfitujących w zaskakujące zwroty akcji.

Dirk Brauns (ur. 1968 r.) – wychował się w Berlinie Wschodnim. Obecnie mieszka w Monachium. Przez wiele lat pracował w Pekinie i w Warszawie jako korespondent dla gazet i periodyków, między innymi dla „Die Woche”, „Berliner Zeitung” i „Wirtschaftswoche”. Wydane do tej pory powieści Dirka Braunsa: Berlin – München. Zu Fuss (Z Berlina do Monachium. Piechotą) – wyd. 1997 r., Im Inneren des Landes (We wnętrzu kraju) – wyd. 2012 r.