Długi cień wojny

Trzecią częścią ekspozycji jest blok zatytułowany "Długi cień wojny". Łączy ona opowieść o zakończeniu wojny — upadku Trzeciej Rzeszy, wyzwoleniu Europy i zarazem podporządkowaniu jej dużej części Związkowi Sowieckiemu czy zrzuceniu bomb atomowych na Japonię — z narracją o konsekwencjach wojny.

LOKALIZACJA POZIOM -3

CZAS ZWIEDZANIA CAŁEJ WSTAWY GŁÓWNEJ  MIN. 3 GODZINY

Respektując zasadniczą cezurę 1945 r., wystawa ukazuje również w skrótowej formie najistotniejsze skutki konfliktu: gigantyczne straty ludzkie i materialne, zmiany granic w Europie Środkowej i Wschodniej, podział kontynentu i sowietyzację obszarów na wschód od Łaby, a także powojenne przemieszczenia ludności: przesiedlenia Polaków z ziem wcielonych do Związku Sowieckiego, wysiedlenia Niemców, wyjazdy Żydów do Palestyny.

W części tej zostały uwzględnione także rozliczenia z wojenną przeszłością, poczynając od procesów niemieckich i japońskich zbrodniarzy wojennych, a kończąc na różnych formach odpłaty, jakie stosowano w Europie wobec kolaborantów i osób podejrzewanych o sprzyjanie wrogowi.

Ekspozycję zamyka przestrzeń nawiązująca scenografią do żelaznej kurtyny, która przez następne 45 lat dzieliła świat na 2 bloki polityczne oraz część ukazująca Polskę powojenną - kraj zniszczony i okaleczony 6 latami wojny.