Przejdź do treści

Bilety

WAŻNE INFORMACJE

Zakup biletów na wystawę główną: internetowy system sprzedaży biletów oraz w kasach Muzeum. Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostała ilość jest możliwa do bezpośredniego zakupu w kasach Muzeum.

 • Internetowy system sprzedaży jest dostępny na stronie: www.bilety.muzeum1939.pl
 • Aby zakupić bilety należy założyć konto i dokonać jego aktywacji. Po opłaceniu transakcji, bilety są dostępne w panelu klienta. 
 • Kasy Muzeum są czynne w dniach funkcjonowania Muzeum od 9:30. Zamknięcie kas następuje na godzinę przed zamknięciem wystawy głównej.
 • Bezpłatny bilet na wystawy w każdy wtorek można pobrać wyłącznie w kasach Muzeum w dniu zwiedzania. Jeden bilet przysługuje dla jednego zwiedzającego.

CENNIK BILETÓW

Wystawa główna

 • Bilet normalny - 23 zł
 • Bilet ulgowy - 16 zł
 • Bilet rodzinny (2 dorosłych i maksymalnie 3 dzieci do 19 lat ) - 55 zł
 • Bilet grupowy normalny (powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie) - 23 zł
 • Bilet grupowy ulgowy (powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie) - 16 zł
 • Audioprzewodnik - 7 zł

Bilet na wystawę główną upoważnia również do wstępu na wystawę dla dzieci.

Zwiedzanie indywidualne wystawy głównej zaleca się z audioprzewodnikiem. Audioprzewodniki można wypożyczyć po uiszczeniu opłaty 7 zł w kasach Muzeum. Audioprzewodnik dostępny jest w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej. Dotyczy wyłącznie wystawy głównej.

Wystawa dla dzieci - "Podróż w czasie"

 • Bilet dla dziecka - 8 zł
 • Bilet dla opiekuna - 13 zł

Grupy zorganizowane (maksymalnie 25 dzieci + 2 opiekunów) - 5 zł do nabycia wyłącznie w kasach Muzeum

Bilet łączony (wystawa główna + wystawa czasowa)

 • Bilet normalny - 25 zł
 • Bilet ulgowy - 18 zł

Opcja nie obowiązuje w przypadku biletów rodzinnych

Kino Muzeum

 • Bilet normalny - 15zł
 • Bilet ulgowy - 10zł

Kino VR - Strefa Nowych Technologii

 • Kartka z powstania - 7zł

(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

seanse odbywają się co pół godziny od 10:00 do 17:00.

Bilety w cenie 7zł do nabycia w kasach muzeum oraz na www bilety.muzeum1939.pl od 31.08.2019

 

BILET ULGOWY

Bilety ulgowe na wystawę główną przysługują:

1)    uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej;
2)    nauczycielom szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
3)    wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
4)    seniorom powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
5)    emerytom, rencistom, osoby niepełnosprawnym wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji;
6)    osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
7)    posiadaczom Karty Turysty – za okazaniem Karty Turysty;
8)    posiadaczom Karty do kultury – za okazaniem Karty do kultury;
9)    posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
10)  posiadaczom Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.

Karta Dużej Rodziny:

Osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą.
Dzieci i młodzież posiadający Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 (włącznie) uprawnione są do otrzymania darmowego biletu.
Zniżki, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi zniżkami/promocjami będącymi w ofercie Muzeum.

Bilet bezpłatny na wystawę główną przysługuje:

1)    osobie fizycznej odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
2)    osobie fizycznej odznaczonej Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
3)    pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów ― na podstawie legitymacji;
4)    kombatantom – na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
5)    osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej ― na podstawie legitymacji / dokumenty uprawniającego do ulgi;
6)    członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
7)    posiadaczom Karty Polaka ― za okazaniem Karty Polaka;
8)    dzieciom do lat 7 ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
9)    kombatantom II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia;
10)    dzieciom z domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do darmowego biletu;
11)    inwalidom wojennym ― na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
12)    Honorowym Obywatelom Gdańska ― na podstawie dokumenty poświadczającego posiadanie tytułu;
13)    dziennikarzom ― na podstawie legitymacji służbowej (konieczna wcześniejsza rezerwacja mailowa: rzecznik@muzeum1939.pl);
14)    opiekunom grup zorganizowanym przy zakupie biletu grupowego (1 opiekun na 10 osób);
15)    darczyńcom Muzeum II Wojny Światowej wraz z członkami rodziny;
16)    certyfikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej przewodnikom ― na podstawie identyfikatora wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej.
17)    weteranom i weteranom poszkodowanym - na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
18)    posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
19)    posiadaczom Gdyńskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
20) posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Seniora – na podstawie legitymacji/karty.

INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH: w tym informacje o dostępności biletów danego dnia, faktury za zakupione bilety, kupno biletu w internetowym systemie sprzedaży, zwroty i reklamacje.

tel.: +48 58 760 09 60

e-mail: info@muzeum1939.pl