Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od 7 maja jest ponownie otwarta dla czytelników

Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od 7 maja jest ponownie otwarta dla czytelników

Informujemy, że od dnia 7 maja Biblioteka Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest ponownie otwarta dla czytelników.
 

Godziny otwarcia:

wtorki: 10.00–15.00
środy: 12.00–18.30
czwartki: 10.00–15.00

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU:

 • w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie terminu odwiedzin w Bibliotece i składanie zamówień poprzez kontakt telefoniczny: 58-323-75-38 lub wiadomość e-mail na następujący adres: biblioteka@muzeum1939.pl.

• jednorazowo z Biblioteki może korzystać 4 Czytelników, przy czym przy stanowisku obsługi może przebywać jeden Czytelnik,

• w celu skorzystania z zasobów Biblioteki należy zgłosić się do pracownika ochrony dyżurującego w Muzeum na poziomie -1 oraz podać swoje dane osobowe w celu zarejestrowania jako gość,

• wyrywkowy pomiar temperatury przez pracowników ochrony,

• bezwzględny zakaz przebywania w Bibliotece osób, które nie korzystają z jej usług,

• używanie płynu dezynfekującego każdorazowo przy wejściu do Biblioteki,

• obowiązek przebywania w maseczkach ochronnych, stosownie do wytycznych Ministerstwa Zdrowia,

• czytelnikom obawiającym się zakażenia przez kontakt z książką zaleca się założenie jednorazowych rękawiczek, które będą dostępne w Bibliotece,

• zachowanie 2 metrowego dystansu od innych osób,

• brak możliwości swobodnego dostępu do regałów bibliotecznych dla Czytelników,

• miejsca wyznaczone dla Czytelników będą poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu pracy przez Czytelnika,

• stosowanie się do bieżących zaleceń pracowników Biblioteki,

• wykorzystane materiały biblioteczne zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, podczas której nie będzie możliwe ponowne ich udostępnienie innemu Czytelnikowi,

• nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.


Prosimy o zapoznanie się również z poniższymi szczególnymi środkami bezpieczeństwa oraz Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:


Plik 1 - Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych środków bezpieczeństwa w Bibliotece Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w związku z epidemią COVID-19


Plik 2 - Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku