Przejdź do treści

Zbiory Muzeum - Nasze Eksponaty

Nasze eksponaty

Do końca 2015 r. w zbiorach Muzeum zarejestrowano ponad 37 tys. obiektów, wśród których jest aż ponad 12 tys. darów.

Cały czas prowadzone są działania mające na celu pozyskiwanie nowych eksponatów zarówno w drodze zakupów, jak i darowizn, które są niezwykle ważnym źródłem budowania kolekcji. We wzbogacaniu zbiorów pomagają kontakty utrzymywane ze środowiskami kombatantów i kolekcjonerów, a także współpraca z wieloma instytucjami w Polsce oraz za granicą.

Najliczniejszą grupę stanowią przedmioty dokumentujące życie codzienne cywilów i żołnierzy w okresie II wojny światowej, a także elementy umundurowania i wyposażenia żołnierzy służących w armiach walczących na różnych frontach. Część eksponatów to fotografie, druki ulotne i prasa z lat 1939–1945.

Najciekawsze eksponaty można objerzeć w galerii fotografii.