Zasady bezpiecznego korzystania z Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Poznaj zasady bezpiecznego korzystania z Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

 

 • w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi użytkowników preferowane jest rezerwowanie terminu odwiedzin w Bibliotece poprzez kontakt telefoniczny: 58-323-75-38 lub wiadomość e-mail na adres: biblioteka[at]muzeum1939.pl
 • jednorazowo z Biblioteki może korzystać 4 czytelników, przy czym przy stanowisku obsługi może przebywać jeden czytelnik
 • aby skorzystać z zasobów Biblioteki każdy czytelnik musi zgłosić się do pracownika ochrony dyżurującego w Punkcie Informacyjnym na poziomie -1 Muzeum w celu zarejestrowania jako Gość
 • możliwy jest wyrywkowy pomiar temperatury osób odwiedzających Bibliotekę przez pracowników ochrony Muzeum
 • obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w Bibliotece osób, które nie korzystają z jej usług
 • zalecane jest zachowanie 2-metrowego dystansu między osobami
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni przy wejściu do Biblioteki
 • obowiązek zakrywania ust i nosa
 • w Bibliotece dla czytelników dostępne są jednorazowe ochronne maseczki i rękawiczki oraz płyn dezynfekcyjny
 • obowiązek stosowania się do bieżących zaleceń pracowników Biblioteki
 • brak możliwości bezpośredniego dostępu do regałów bibliotecznych
 • miejsca wyznaczone dla czytelników będą poddawane dezynfekcji każdorazowo po zakończeniu pracy przez czytelnika
 • wykorzystane materiały biblioteczne zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie, podczas której nie będą udostępniane innym czytelnikom
 • nie zmieniają się zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania ze zbiorów Biblioteki zapisane w Regulaminie Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku


Prosimy o zapoznanie się również z poniższymi szczególnymi środkami bezpieczeństwa oraz Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
 

Plik 1 - Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie szczególnych środków bezpieczeństwa w Bibliotece Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w związku z epidemią COVID-19


Plik 2 - Regulamin Udostępniania Zbiorów Biblioteki Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku