#ZajrzyjDoNaszejKsiążki - polskojęzyczna wersja wydawnictwa „World Battlefield Museums Forum” | #M2WSwirtualnie

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki - polskojęzyczna wersja wydawnictwa „World Battlefield Museums Forum” | #M2WSwirtualnie

Dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich oraz ostatni dzień naszej akcji „Maska i książka”. Z tej okazji w ramach cyklu #ZajrzyjDoNaszejKsiążki publikujemy w całości polskojęzyczną wersję wydawnictwa „World Battlefield Museums Forum” – bogato ilustrowany zapis międzynarodowej konferencji, która odbyła się w MIIWŚ we wrześniu 2018 r. i zgromadziła przedstawicieli muzeów pól bitewnych z kilkunastu krajów świata.

World Battlefield Museums Forum (WBMF) - Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych  - to konferencja która odbyła się we wrześniu 2018 r. z inicjatywy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jej pokłosiem jest  nie tylko prezentowany Państwu tom pokonferencyjny, ale także decyzja o kontynuowaniu spotkań w ramach WBMF. Bardzo pozytywne przyjęcie naszej inicjatywy przez największe światowe muzea zajmujące się konfliktami wojennymi skłoniło nas do organizacji drugiej edycji WBMF, która odbędzie się we wrześniu 2020 r. w Gdańsku (więcej: https://muzeum1939.pl/wbmf). 

W udostępnionej Państwu książce zebrano referaty muzealników z różnych instytucji muzealnych, m.in. z: Bułgarii, Czech, Grecji, Chin czy Stanów Zjednoczonych. Zamieszczone w publikacji artykuły pokonferencyjnej w sposób wielostronny przedstawiają zagadnienia i problemy, przed którymi stają instytucje kultury będące jednocześnie miejscami pamięci, np. sposoby budowania dialogu między teraźniejszością a przeszłością czy umacnianie tożsamości narodowej za sprawą historii. Poza perspektywą światową w publikacji umieszczone są także teksty skupiające się na wybranych działaniach lokalnych – m.in. pracach archeologicznych prowadzonych na Westerplatte, zmierzających do jeszcze dokładniejszego poznania i  upamiętnienia walk prowadzonych w 1939 r. na półwyspie. Tom wzbogacony jest dodatkowo o materiał zdjęciowy oraz transkrypcję dyskusji prowadzonej między muzealnikami. 


Opis bibliograficzny: Światowe Forum Muzeów Pól Bitewnych/The World Battlefield Museums Forum, Karol Nawrocki, Bartłomiej Garba, Marek Szymaniak, Adam Żymła (red.), Gdańsk 2019, Wydawnictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, ss. 192, ISBN 978-83-65957-20-7.

Publikację do pobrania > > > TUTAJ

#ZajrzyjDoNaszejKsiążki
W ramach cyklu udostępniamy wybrane fragmenty publikacji wydanych nakładem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.